Jesus, som iblant oss står

Jesus, som iblant oss står.

Dette er en kjent salme skrevet av Johan Nordahl Brun i 1786. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 181 og i Landstads reviderte salmebok som nummer 363 med to strofer. I Nynorsk Salmebok står salmen som nummer 788 med to strofer. I de to siste salmebøkene står salmen står plassert under ”1. søndag etter påske”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Jesus, som iblant oss står,
byd din fred med oss å være,
og din fred som overgår
all forstand, vårt sinn regjere!
Vis den svake tro de hender
hvor den stridens merker kjenner!

Som prest tilhørte Johan Nordahl Brun den konservative fløyen med sterk front mot rasjonalismen. Derfor inntok også Brun en positiv holdning til Hans Nielsen Hauge som han mente gjorde liten skade med sin bibeltro forkynnelse. Best kjent er Bruns klassiske salmer om påsken og pinsen: Jesus lever, graven brast og Ånd over ånder, kom ned fra det høye (Blom Svendsen). Johan Nordahl Brun blir regnet som ”kirkens og salmediktningens Bjørnstjerne Bjørnson” og ”festsangeren fremfor andre i vår kirke”, skriver Aadland. Han er representert med 6 salmer i Norsk Salmebok og med 10 salmer i Landstads reviderte salmebok. I Dansk Salmebog finner vi ikke mindre enn 8 salmer av Johan Nordahl Brun.

Vi siterer strofe to (NoS):

Vis oss at du stred og vant,
at du ennå er den samme!
Evig liv hos deg vi fant,
dødens makt er blitt til skamme!
La oss, selv når striden brenner,
eie freden som du sender!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1970)

Johan Nordahl Brun på CyberHymnal
Johan Nordahl Brun på Den frie norske salmesiden