Ved Jesu hjerte stille er

Ved Jesu hjerte stille er.

Sangen Ved Jesu hjerte stille er ble skrevet av Lina Sandell i 1867. Vi finner den i Frelsesarmeens sangbok (FaS) som nummer 345 med fire strofer. Her står sangen plassert under ”Hellighet”. Det er ikke oppgitt noen oversetter til sangen. Originalen har fem strofer.

Vi siterer strofe en (FaS):

Ved Jesu hjerte stille er
Tross stormene på verden.
Tross alt som enn meg trykker her,
Er han min fred på ferden.
Visst bruser dyp enn her og der,
Men over dypet han meg bær.
Ved Jesu hjerte stille er
Tross stormene på jorden.

På svensk heter sangen Vid Jesu hjärta, där är lugnt. Sangen ble første gang publisert i Ahnfelts samlinger fra 1877. Vi finner den blant annet i Sionstoner (1935) som nummer 384 under temaet “Nådens ordning: Trosliv och helgelse”, i Guds lov (1935) som nr 290 under overskriften “En kristens saliga frid och trygghet”, i Frälsningsarméns sångbok (1968) som nummer 429 under rubrikken “Erfarenhet och vittnesbörd” og i Lova Herren (1988) som nr 532 under inndelingen “Guds barns tröst i kamp och prövning”.

Vi siterer strofe to (FaS):

Her ser det ut så mangen gang
Som skulle alt gå under,
Her blandes sukk inn i min sang,
Å, Herre, mange stunder.
Dog ved ditt hjerte innen kort
Dør alle tidens mislyd bort,
Skjønt det ser ut så mangen gang
Som skulle alt gå under.

Mange av sangene til Lina Sandell er oversatt til norsk. Salmelid lister opp 35 sanger, mens Aanestad nevner ikke mindre enn 61 sanger på norsk som er skrevet av Lina Sandell. To av disse er også oversatt til nynorsk og flere er kommet til siden. Tar vi også med nyoversatte sanger, er antallet sanger på norsk av henne trolig betydelig høyere. Det er ikke kjent om sangen Ved Jesu hjerte stille er finnes i andre steder enn i Frelsesarmeens sangbok. Men vi finner at de to siste strofene av sangen er noe friere oversatt enn de to første strofene.

Vi siterer strofe tre (FaS):

Du, Herre, skal allikevel
Til sist beholde seier,
Og blott i deg min arme sjel
Sin trøst og styrke eier.
Som du har sagt, så skal det skje,
At vi av fiendens trusel kan le,
Du, Herre, skal allikevel
Til sist beholde seier.

Lina Sandell bruker mye natursymbolikk i sine sanger. Vi finner bilder fra naturen som omgir oss, men hun benytter også flere steder fugler i sine sanger. Kanskje klarest finner vi dette i Ingen er så trygg i fare: ”Tryggare kan ingen vara / Än Guds lilla barnaskara / Stjärnan ej på himlafästet / Fågeln ej i kända nästet.” Og i Bred dina vida vingar, brukes vingene som et bilde på Guds omsorg og beskyttelse. I en tidlig versjon benyttet hun til og med kylling i en av strofene: ”Bred dina vida vingar / o Jesus, över mig / och låt din lilla kyckling / få gömma sig i dig!” I siste strofen av Ved Jesu hjerte stille er bruker Lina Sandell duen som bilde på den trette vandrer som lenger hjem til Gud: ”Din trötta duva trivs ej här / I vida ødemarken / Så kom då, Herre Jesu kär / För henne hem till arken / Hon längtar från en stormig strand / Till glädjen på din högra hand / Så hämta, Herre Jesu kär, Din duva hem till arken!

Vi siterer strofe fire (FaS):

Din trette due lengter her
I golde ødemarken;
Så kom da, Herre Jesus kjær,
Og før den hjem til arken!
Jeg lengter bort fra stormene
Dit opp hvor jeg min Gud skal se.
Så hent da, Herre Jesus kjær,
Din due hjem til arken!

Kilder:

Frelsesarmeens sangbok (1977)

Tobias Salmelid (1997), s. 342-343
Lars Aadland (1965), bd 2, sp. 835-840

Det är fullbordat