Dyp av nåde er hos deg

Dyp av nåde er hos deg.

Salmen er skrevet av Charles Wesley i 1740. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 613 og i Norsk Salmebok som nummer 624 med fire strofer. Hos Landstad står salmen under ”Bots- og bededag”, mens Norsk Salmebok har den under temaet ”Skriftemål”. Utgaven i Norsk Salmebok er oversatt til norsk av Jens Marius Giverholt i 1876 og videre bearbeidet av Sigurd Lunde i 1976. Vi har derfor sitert teksten etter Landstads reviderte salmebok i en litt modernisert form.

Vi siterer strofe en (LR):

Dyp av nåde – er hos deg,
Jesus, ennå rom for meg?
Har forlatelse du mer
For en synder som jeg er?

Charles Wesley ble født i Epworth i England, 18. desember 1707 som den yngste av i alt 18 søsken. Han fikk utdannelse ved Westminster School og i 1726 begynte han på Christ Church College i Oxford. Charles Wesley avla eksamen i 1729 og ble tutor på et college i byen. I 1735 ble han ordinert som anglikansk prest. Sammen med faren og broren dro Charles Wesley ut som misjonær til den engelske kolonien i Georgia i Amerika.

Vi siterer strofe to (LR):

Jeg har stått din Ånd imot,
Trådt ditt budord under fot,
Vandret villsomt langt fra deg,
Er der ennå rom for meg?

Men på grunn av problemer med helsen, måtte han vende hjem til England året etter. På hjemreisen hadde han truffet noen herrnhuter og han ble sterkt fascinert over deres lære. I 1938 opplevde begge brødrene et religiøst gjennombrudd. Charles Wesley begynte å preke i London-kirker. Men hans evangeliestil vakte harme i den engelske kirken og i 1739 ble han utestengt fra talerstolene. De neste ti årene var Charles Wesley omreisende predikant på stadige reiser sammen med sin bror, John. Charles Wesley giftet seg med Sarah Gwynn i 1749. Det førte til at han sluttet å reise og i stedet ble tilsynsmann for metodistkirkene i London. Charles Wesley var trofast mot Church of England og likte ikke at broren John begynte å ordinere predikanter for tjeneste i Skottland og Amerika. Charels Wesley døde 29. mars 1788, vel 80 år gammel.

Vi siterer strofe tre (LR):

Å, jeg er så kald og død,
Eier bare synd og nød,
Tør jeg komme frem til deg,
Er der ennå rom for meg?

Plasseringen av salmen i salmeboken angir også salmens tema. Depth of mery can there be, som salmen heter på engelsk, er en botsalme. Den er et rop om nåde fra en anfektet og hardt prøvet sjel. Selv om salmisten bare har synder å komme med, ber han likevel om at Gud må vise ham nåde: «Depth of mercy! can there be / Mercy still reserved for me? / Can my God His wrath forbear / Me, the chief of sinners, spare?» Spørsmålet om Guds nådige tilgivelse og finner ikke sitt endelige svar før i en av de siste strofene hvor Jesus viser ham sitt sidesår og hans naglemerkede hender: «There for me the Saviour stands / Shows His wounds and spreads His hands / God is Love; I know, I feel / Jesus weeps, but loves me stil.» Gud er kjærlighet. Jesus gråter over synden, men han elsker fremdeles synderen.

Vi siterer strofe fire (LR):

Dyp av nåde – er hos deg,
Jesus, ennå rom for meg,
Har min sjel du ennå kjær,
Å, så ta meg som jeg er!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1979)

Tobias Salmelid (1997), s. 430-431
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 1124-1128

Charles Wesley på Wikipedia
Salmen fremført av Selah