Ingen vinner frem

Ingen vinner frem til den evige ro.

Dette er en kjent salme skrevet av den svenske presten og vekkelsesforkynneren Lars Linderot i 1798. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok som nummer 529 med tre strofer, i Nynorsk Salmebok (NyS) som nummer 410 med fem strofer og i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 108 med tre strofer. Salmen er oversatt til norsk første gang av Jens Monsen i 1850 og videre bearbeidet av Gustav Jensen i 1914. Salmen er også oversatt til nynorsk av Bernt Støylen i 1923. Den står plassert under ”Det kristne livet”, mens Norsk Salmebok har den under «Fastetiden».

Vi siterer strofe en (NoS):

Ingen vinner frem til den evige ro
som seg ei veldig fremtrenger.
Sjelen den må utstå en kamp for den tro
hvorav vår salighet henger.
Porten kalles trang og veien heter smal.
Dog kan Herrens nåde åpne himlens sal.
Kjemp da alvorlig, treng fremad med makt,
om du vil himmerik vinne!

Lars Linderot ble født i Bohuslän i Sverige 7. august 1761. Han ble tidlig moden og debuterte som predikant allerede i 1776. Han ble student i Lund i 1778 og ble ordinert til prest i 1787. Linderot var først prest i Enslöf , siden kapellan i Göteborg domkirke fra 1790 og fra 1800 og frem til sin død i Tölö ved Göteborg. Rent menneskelig hadde han mye motgang. Linderot levde et i ulykkelig ekteskap og han hadde økonomiske bekymringer hele sitt liv. Lars Linderot døde på klokkergården i Lindome, under utførelse av embetsplikter, 23. mai 1811.

Vi siterer strofe to (NoS):

Meget vil deg hindre, min sjel, stå imot.
Satan ei nåden deg unner.
Treng deg gjennom alt som vil stanse din fot,
verg deg i fristelsens stunder!
Intet vil deg gagne hele verdens prakt
dersom den får sjelen fanget i sin makt.
Hør hva han sier som døde for deg:
Strid i Guds kraft for din krone!

Salmen bygger blant annet på Jesu ord i Luk 13, 24: ”Strid for å komme inn igjennem den trange dør! for mange, sier jeg eder, skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det.» (Bibelen 1930). Jesus taler også om at porten er trang og at veien er smal: ”Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.” (Matt 7, 14).

Vi siterer strofe tre (Nyn):

Herlegdomens himmel er verd all din strid,
Verd all di bøn og di lengsla.
Ingen angra skal at han nøytte si tid,
Kruna fortener di trengsla.
Difor vakna opp og til din Frelsar kom!
Gjer deg ferdig no til Herrens store dom!
Brudlaupsklænad krevst av kvar einaste sjel
Som inn i himlen vil koma.

Linderot var en botspredikant som ikke pakket budskapet inn i fine talemåter. Han var direkte i sin forkynnelse. Det er bare to utganger på livet, og den som vil nå frem til Guds evige stad, må ta kampen opp for å nå målet. Vi har Jesus eget ord i Luk 13, 24: ”Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.

Vi siterer strofe fire (NoS, str 3):

Jesus i ditt hjerte er alle ting verd,
selv er han himmeriks rike.
Derfor gjør med Jesus din daglige ferd,
aldri vil han fra deg vike!
Treng deg til hans hjerte inn med all din makt,
han i nåde rekker deg din brullupsdrakt.
Hør hva han sier: Bruk tålmod, o sjel,
så skal du himmerik vinne!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1960)
Nynorsk Salmebok (1972)
Den svenska psalmboken (1930)

P. E. Rynning (1967), s. 140 og 349
Tobias Salmelid (1997), s. 193 og 254
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 268-269
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 68

Lars Linderot på Wikipedia

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *