Som en flod fra himlen

Som en flod fra himlen.

Salmen er skrevet av den engelske salmedikteren og læreren Frances Ridley Havergal i 1874. Vi finner den i Metodistenes Salmebok (MeS) som nummer 229 med tre strofer og refreng. Salmen ble oversatt fra engelsk til dansk av Hans Peter Martin Mollerup. En alternativ tekst på norsk er Som en strøm av nåde. Tittelen på den engelske originalsalmen er Like a river glorious med tone av James Mountain fra 1876.

Vi siterer strofe en (MeS):

Som en flod fra himlen
Kommer Herrens fred
Dag for dag så stille
Flytende her ned.
Full og rik den alltid
Sterkere jo går.
Dyp og klar den stadig
Større dybde får.

Frances Ridley Havergal ble født i Astley i Worcestershire 14. desember 1836. Men på grunn av dårlig helse fikk hun ikke noen vanlig utdannelse. Det ble helst undervisning i form av privattimer, først i England og seinere også i Tyskland. Mrs. Havergal var «for en stor del bundet til rullestolen», skriver Salmelid. Men hun førte likevel et forholdsvis aktivt liv og i årene 1852-1853 studerte hun både i Louisenschule, Düsseldorf og i Oberkassel. Hun reiste også noe og særlig til Sveits. Ellers deltok Frances Ridley Havergal på kristelige møter og var aktivt med både i søndagsskolen og i misjonsarbeidet. Hun døde av bukhinnebetennelse i Caswell Bay på Gower i Wales 3. juni 1879, 42 år gammel. Havergal College i Toronto, er oppkalt etter henne.

Vi siterer koret (MeS):

Fred som kan bevare,
Fred som overgår
Alle hjertets tanker,
Jeg hos Jesus får.

Frances Ridley Havergal har skrevet et stort antall sanger og salmer. CyberHymnal lister opp 80 salmer av henne. De mest kjente er kanskje Take my life and let it be, I gave my life for Thee, Like a river glorious og Who is on the Lord’s side? Det finnes ellers minst åtte sanger av henne på norsk (Aanestad). Vi finner fire sanger av Havergal i Sangboken og i Metodistenes Salmebok.

Vi siterer strofe to (MeS):

Fast til seg han bandt meg
Med så dyrt et bånd.
Alltid står jeg tegnet
I hans høyre hånd.
Barnet hos sin Fader
Hviler nå så trygt
Uten redde tanker,
Uten tvil og frykt.

Frances Ridley Havergal var datter av den kjente presten og hymnologen William Havergal. Nettsiden CyberHymnal omtaler henne som «et sterkt, men kortvarig lys i den engelske salmehistorien». Frances Havergal hadde meget uvanlige evner og kunne lese i alder på fire år. Hun begynte å skrive vers da hun var syv. Frances R. Havergal lærte seg både tysk og fransk og hun kunne også lese latin, gresk og hebraisk. Både Salmenes Bok og Profeten Jesaja i Det gamle testamentet, samt det meste av det som står i Det nye testamentet i Bibelen kunne hun utenat. På hennes gravstein står inskripsjonen: «Blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.» (1. Joh. 1, 7). Hun selv hadde valgt ut hva som skulle stå der.

Vi siterer strofe tre (MeS):

Fra min Fader kommer
Bare gode kår.
Selv ved vintertide
Sommersol jeg får,
Høyt sitt barn han elsker,
Kjenner vel dets savn.
Intet skal meg rive
Fra hans faderfavn.

Kilder:

Metodistenes Salmebok (1987)

Tobias Salmelid (1997), s. 154
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 875-877

Frances Ridley Havergal på Wikipedia
Frances Ridley Havergal på CyberHymnal

Én tanke om “Som en flod fra himlen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *