Din herlegdom Frelsar

Din herlegdom, Frelsar, me undrande ser.

Salmen er skrevet av Anders Hovden i 1922. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 102 med tre strofer. Melodien er en norsk folketone fra Setesdal. Salmen står eller plassert under ”Kristi forklarelsesdag”. Norsk Salmebok (2013) har salmen som nummer 98.

Vi siterer strofe en (NoS):

Din herlegdom, Frelsar, me undrande ser,
for glansen av Gud i di åsyn du ber,
Guds Son, du åleine,
den heilage, reine,
av sanning og nåde i ord og i gjerd,
av æveleg kjærleike lyser di ferd!

Nynorsk Salmebok hadde 128 salmer av Anders Hovden. I Norsk Salmebok (1985) finner vi 22 originale og 15 oversatte salmer, mens Norsk Salmebok (2013) har 11 egne og 11 oversatte salmer av ham. Med dette høye antallet er Anders Hovden en av våre aller største salmediktere på nynorsk nest etter Elias Blix.

Vi siterer strofe to (NoS):

Som havstraumen varm imot isheimen bryt,
din kjærleik, min Frelsar, til livet vårt flyt,
så vinteren rømer,
og hjarto dei blømer
og opnar sitt beger mot sol og mot vår
og tirlar som lerka mot himmelen klår.

Selv som salmen Din herlegdom Frelsar me undrande ser står plassert under åpenbaringstiden, kan den synges både som en åpningssalme og som en vakker vårsalme. Ikke minst det siste aspektet er interessant. Salmen forener både solmotivet og vårmotivet med herlighetshåpet hjemme hos Gud: ”Oss lei gjennom verdi / lys for oss på ferdi / lat alltid vårt auga din herlegdom sjå / så eingong av nåde me himlen kan nå!”.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Å, send oss din Ande i hustrande sinn
og fyll våre hjarto med kjærleiken din!
Oss lei gjennom verdi,
lys for oss på ferdi;
lat alltid vårt auga din herlegdom sjå,
så eingong av nåde me himlen kan nå!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

Tobias Salmelid (1997), s. 175-177
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 590-591

Anders Hovden på Wikipedia
Anders Hovden på Store norske leksikon
Anders Hovden på Landkunne

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *