Vil for synd du nåde få

Vil for synd du nåde få.

Bedehus- og vekkelsessangen Vil for synd du nåde få er skrevet av Daniel Webster Whittle rundt 1875. Melodien er ved James McGranahan. Vi finner den i Sangboken fra 1968 som nummer 141 med fire strofer og refreng under ”Innbydelse til Kristus”.

Vi siterer strofe en (SaB):

Vil for synd du nåde få,
Fest ditt øye på Jesus!
Vil du fred i sjelen få,
Fest ditt øye på Jesus!

Originalen på engelsk er Would you lose your load of sin. Vi finner den første gang på norsk i en utgave av Sions Sange fra 1906. En senere utgave av den samme sangboken har sangen som nummer 241. Her er tittelen Vil for synd du naade faa. Teksten i første strofen er lik dagens utgave med unntak av rettskrivingen. Koret er derimot en del forandret. Vi tar først med dagens utgave.

Vi siterer koret (SaB):

Jesus for deg har gitt sitt blod,
Jesus for deg igjen oppstod,
Brakte liv og overflod,
Fest ditt øye på Jesus!

Trolig er det utgiverne selv som står for oversettelsen til norsk. Vi har ikke funnet den på dansk eller svensk, men det er ikke umulig at den er oversatt til et eller flere av våre nabospråk. Likevel er det like interessant å se på den gamle oversettelsen av refrenget som lyder slik i sitat: ”Jesus ei blot paa korset dør / Men han regjerer nu som før / Og han dig rettferdig gjør / Fest dit øie paa Jesus!” Det er liten tvil om at det er god luthersk lære, men forskjellene ser vi kanskje klarest når vi også siterer den på engelsk: ”Jesus who on the cross did die / Jesus who lives and reigns on high / He alone can justify / Fix your eyes upon Jesus.” Den gamle oversettelsen er mest korrekt etter originalen, men dagens utgave er vel så innsunget at det er lite trolig at teksten blir revidert bakover i tid.

Vi siterer strofe to (SaB):

Vi du trygt på havet gå,
Fest ditt øye på Jesus!
Vi du frelsens vei forstå,
Fest ditt øye på Jesus!

Fix your eyes upon Jesus. Det er det, det handler om. Frelsen kommer til oss gjennom sansene. Det Ordet vi leser i Bibelen og det Guds Ord vi hører i forkynnelsen, blir oss til frelse når vi tar imot i tro. Det er det som kalles å se på Jesus. Vi skal ikke se på oss selv, men på ham som har gitt oss alt til liv og salighet. Derfor fester vi øyet på Jesus.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Vil du byrden din bli kvitt,
Fest ditt øye på Jesus!
Prise Gud bak graven fritt
Fest ditt øye på Jesus!

Den engelske teksten er trolig hentet fra Heb12, 2: fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.” På norsk finner vi bibelteksten slik: ”med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.” (Heb 12, 2).

Vi siterer strofe fire (SaB):

Vil du trygt i døden gå,
Fest ditt øye på Jesus!
Vil du glad for tronen stå,
Fest ditt øye på Jesus!

Kilder:

Bibelen (2013)
Sangboken (1968)

Tobias Salmelid (1997), s. 419
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1149

Daniel Webster Whittle på Wikipedia
Daniel Webster Whittle på CyberHymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *