Å var eg på Jesus ei levande grein

Å var eg på Jesus ei levande grein.

Sangen er skrevet av den norske læreren, klokkeren og sangforfatteren Jakob Bjørlykke i 1905. Vi finner den i Sangboken som nummer 481 med 5 strofer. Melodien er Lykksalig, lykksalig eller også egen tone ved den danske komponisten Andreas Peter Berggreen fra 1841.

Vi siterer strofe en (SaB):

Å var eg på Jesus
ei levande grein,
Å var eg som snøen
så kvit og så rein!

Jakob Bjørlykke ble født på Sunnmøre i 1854. Han tok eksamen ved lærerskolen i Volda i 1872 og var først lærer i Syvde til 1875. Fra 1876 til 1922 var Bjørlykke lærer i Gursken. I tillegg var han også klokker i Gursken fra 1919 til 1930 og bankkasserer i Sande og Rovde sparebank fra 1898 til 1918 så han var en foretaksom mann.

Vi siterer strofe to (SaB):

Å var eg så kjærleg
i liv og i ord
Som Frelsaren sjølv
då han ferdast på jord!

Sangen ”Å var eg på Jesus ei levande grein” bygger på lignelsen om vintreet og grenene i Johannesevangeliet i Bibelen: ”Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.” (Joh 15, 1-5).

Vi siterer strofe tre (SaB):

Å var eg så glad
i din vilje, min Far,
Som Frelsaren sjølv
då han synda mi bar!

Vi finner flere sanger etter Jakob Bjørlykke, men bare denne ene i sangbøkene våre. Dette er en sang om å leve i et levende livssamfunn med Frelseren, Jesus Kristus selv. Da blir det mer om å gjøre å leve etter Guds vilje med livet mitt enn noe annet. Derfor ber også Bjørlykke i sin sang at han må få se på sine medmennesker med Jesu øyne. Gud vil at alle skal komme inn i de helliges søskenflokk. Det gjelder både i livet og i døden for Jesus sonet selv våre synder med sitt eget liv.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Å såg eg så visst
kor eg ferdast og fór,
I kvar som eg møtte
ein dyrebar bror!

Jakob Bjørlykke var lærer og klokker i Gurskvågen på Sande til han gikk av for aldersgrensen i 1922. I tillegg til at han var aktiv både i kirkelig og kulturelt arbeid i bygda, har Bjørlykke også i 1935 gitt ut en bygdebok for Sande og Rovde sammen med Olav Liset. Han fikk kongens fortjenestemedalje i gull i 1937. Jakob Bjørlykke var glad i sang og musikk og han er også kjent for ettertiden som sangforfatter. Men størst arbeid la han nok ned i skolen. Sangboken oppgir bare at han var en «norsk lærer» i opplysningene om ham. Jakob Bjørlykke døde i 1942, 88 år gammel.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Å var eg då, Jesus
så trufast mot deg
Alt like til døden
som du var mot meg.

Kilder:

Sangboken (1968)

Tobias Salmelid (1997), s. 33-34 og s. 449
Lars Aanestad (1962), bd 1 , sp 234

Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal 1997
Tidsskrift for Sunnmøre Historielag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *