Jesus Frelser vi er her

Jesus, Frelser, vi er her.

Salmen er skrevet av den tyske presten og salmedikteren Tobias Clausnitzer i 1663. Den tyske originaltittelen er Liebster Jesu, wir sind hier. Vi finner salmen i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 584 med tre strofer. Salmen ble oversatt til dansk i 1717 og melodien er ved Johann Rudolph Ahle fra 1664.

Vi siterer strofe en (NoS):

Jesus Frelser, vi er her,
for din sannhets ord å høre,
lukk nå opp, o Herre kjær,
selv vårt hjerte og vårt øre,
at vi må i hu og sinne
lukke deg og himlen inne!

Tobias Clausnitzer ble født i Thum i Sachen i 5. februar 1618. Han studerte teologi ved en rekke universiteter og fikk i 1642 lisensiatgraden i teologi ved Universitetet i Leipzig. To år senere, ble han under 30-årskrigen i 1644, utnevnt til i feltprest i den svenske hæren. Etter krigen ble Tobias Clausnitzer sogneprest og kirkeråd i Weiden.

Vi siterer strofe to (NoS):

Vår formørkede forstand
kan jo ikke sannhet kjenne,
uten din den gode Ånd
vil sitt lys i oss opptenne;
godt å tenke, tale, gjøre,
dertil må din Ånd oss føre.

Som salmeforfatter er Tobias Clausnitzer representert både i tyske, engelske og skandinaviske salmebøker. Han har for øvrig forfattet en rekke oppbyggelige skrifter og salmen Jesus Frelser vi er her finnes således både på norsk, svensk og dansk. Flere av salmene er også oversatt til nordiske språk. Tobias Clausnitzer døde i Weiden 7. mai 1684.

Vi siterer strofe tre (NoS):

O du herlighetens glans,
lys av lys, vår sjel omstråle!
Treng deg gjennom sinn og sans,
vekk oss opp av sløvhets dvale!
La vår bønn i himlen høres
og all gjerning vel utføres.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 55
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 373
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 41

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *