Pris Herren høyt med salmer

Pris Herren høyt med salmer.

Salmen er skrevet av den finske læreren og salmedikteren Aukusti Waldemar Koskimies i 1897. Vi finner den i den finsk-svenske salmeboken som nummer 451 med tre strofer. Salmen ble oversatt til svensk av G. A. Alfons Takolander i 1927. Den svenske utgaven heter Ljud högt du psalm att lova. En norsk versjon er gjendiktet fra svensk av Salmebloggeren (LeH) i 2013.

Vi siterer strofe en (LeH):

Pris Herren høyt med salmer
vår skaper og vår Gud.
Se alt det er hans gaver,
og styres med hans bud.
Til dypet når hans øye,
uendelig det går,
og fra sin himmel høye
til jordens ender blikket når.

Aukusti Waldemar Koskimies ble født i Pihlajavesi 7. januar 1865 i , var en finsk skolemann, språkviter og dikter. AV Koskimies tok examen artium i Vaasa Lyceum i 1874 og fikk en grad i Master of Arts i 1882, samt lisensiatgraden i 1891. Aukusti Waldemar Koskimies ble professor i litteratur i 1926. Som lærer utviklet Koskimies nye undervisningsmetoder både innen litteraturen og i det finske språket. Han skrev også flere dikt som ble tonesatt av Jean Sibelius. Aukusti Waldemar Koskimies døde i Helsingfors 5. juni 1929.

Vi siterer strofe to (LeH):

Han havets bølger kuer
og leder vindens gang.
Han tenner lysets luer
i vinternatten lang.
Han verner markens grøde
for frostens farlighet.
Han signer rikt vår møde,
med omsorg og med kjærlighet.

Koskimies publiserte flere viktige verk om finsk og samisk språk. I Norge er han ellers representert med salmen i salmeboken Salmer 1997. Her har han selv skrevet strofe en og to, mens hustruen, Ilta Koskimies, har forfattet strofe tre i 1923.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Deg være pris og ære
for alt som stadig du
har villet oss forære
og skjenke oss ennu!
Med hjerte som med tunge
vår pris til deg vi gi,
din godhet høyt lovsjunge,
o Herre Gud, til evig tid!

Kilder:

Salmen på svensk

Aukusti Waldemar Koskimies på Wikipedia

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *