Når syn og hørsel her forgår

Når syn og hørsel her forgår.

Salmen er skrevet av den tyske presten, professoren og salmedikteren Paul Eber i årene 1557 og 1560. Vi finner den i Dansk Salmebog (DaS) som nummer 527 med fire strofer. Salmen er dels oversatt og fornorsket av Salmebloggeren (LeH) i 2013.

Vi siterer strofe en (DaS):

Når syn og hørsel her forgår,
når jeg å tale ei formår,
når ingen her meg hjelpe kan,
da vær meg nær, min Frelsermann!

Salmen ble oversatt til dansk av presten og professoren Rasmus Katholm i 1569 og til dansk-norsk av presten, salmedikteren og salmebokutgiveren Wilhelm Andreas Wexels i 1840.

Vi siterer strofe to (DaS):

De onde ånder fra meg driv,
og med din Ånd hos meg forbliv!
Forkort meg dødens kval og ve,
og la meg snart ditt ansikt se!

Paul Eber har vært innom samme tema i en annen salme. Der er en av strofene slik på norsk: «Når øyet brister, syn forgår / Når øret høre ei formår / Din hjelp, o Jesus Krist, meg unn / Vær hos meg i min siste stund!» På tysk heter denne salmen
Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott. Koralen til salmen et skrevet av Johann Sebastian Bach og vi finner den som BWV 127. Musikken ble uroppført i Leipzig 11. februar 1725.

Vi siterer strofe tre (DaS):

Det legeme, som Gud meg gav,
la sove trygt uti sin grav,
inntil du komme skal herned,
ditt frelste folk til evig fred!

Sitatet fra forrige avsnitt er hentet fra en kjent dødsforberedelsessalme av Paul Eber. Tittelen på denne salmen er O Herre Krist, sann Gud og mann. På samme måte som i vår salme så skriver dikteren nettopp om syn og hørsel også i denne salmen. Siste strofe i vår salme er imidlertid en bønn til Herren om å få en lykkelig oppstandelse og om å bli tatt imot av Gud i hans evige rike.

Vi siterer strofe fïre (DaS):

En glad oppstandelse meg gi,
på dommedag min talsmann bli!
Lukk du ditt rike opp for meg
å bo i evig fryd hos deg!

Kilder:

Dansk Salmebog (2003)

Tobias Salmelid (1997), s. 88
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 513-514

Paul Eber på Wikipedia
Paul Eber på CyberHymnal

Salmen på Danske Salmebog Online

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *