Himlens konge vil vi prise

Himlens konge vil vi prise.

Salmen er skrevet av Henry Francis Lyte i 1834. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 274 med tre strofer. Melodien er en norsk folketone eller ved Sir John Goss fra 1869.

Vi siterer strofe en:

Praise, my soul, the King of heaven;
to his feet thy tribute bring;
ransomed, healed, restored, forgiven,
evermore his praises sing:
Alleluia, alleluia!
Praise the everlasting King.

Originalen er Praise my soul, the kingdom of heaven. Salmen ble oversatt til norsk av Karl Martinussen i 1939, men siden den fremdeles er beskyttet av åndsverksloven, har vi sitert den på engelsk. Den norske utgaven er på tre strofer, mens den engelske originalen er på fire.

Vi siterer strofe to:

Praise him for his grace and favor
to our fathers in distress;
praise him still the same for ever,
slow to chide and swift to bless:
Alleluia, alleluia!
Glorious in his faithfulness.

Salmen er en fri parafrase over Salme 103 i Bibelen. Verket ble publisert i boken Spirit of the Psalms i 1834 da Lyte var i tjeneste i Brixham. Fiskerne i Brixham er kjent for sin tapperhet og dristighet på det stormfulle havet på fiskefeltene i Atlanteren. Salmen til Lyte bærer i seg noe av den samme ømheten som sterke menn omgir seg med i farlige farvann: ”Fatherlike he tends and spares us / well our feeble frame he knows / in his hand he gently bears us / rescues us from all our foes.” Salmen ble ellers sunget i bryllupet til droning Elizabeth II i 1947.

Vi siterer strofe tre:

Father-like, he tends and spares us;
well our feeble frame he knows;
in his hand he gently bears us,
rescues us from all our foes.
Alleluia, alleluia!
Widely yet his mercy flows.

Vi tar også med et avsnitt fra Salme 103 på norsk: ”Velsign Herren, min sjel! Alt som i meg er, velsign hans hellige navn. Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen. Herren skaper rettferd, han lar alle undertrykte få sin rett. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk. Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid og er ikke for evig harm. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder, han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han husker at vi er støv. Dagene mennesket får, er som gress, det blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, er den borte, stedet den sto på, vet ikke lenger av den. Men Herrens miskunn er fra evighet til evighet over dem som frykter ham. Hans rettferd når til barnebarn, til dem som holder hans pakt og husker hans bud, så de følger dem.” (Salme 103, 1-18).

Vi siterer strofe fire:

Angels, help us to adore him;
ye behold him face to face;
sun and moon, bow down before him,
dwellers all in time and space.
Alleluia, alleluia!
Praise with us the God of grace.

Kilder:

Bibelen (2011)

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

Tobias Salmelid (1997), s. 169

Salmen i original på CyberHymnal
Salmen på Orkdalsmenighetene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *