O Gud på nåde rik og stor

O Gud, på nåde rik og stor.

Salmen er skrevet av Konrad Hubert i 1545. Vi finner den i 2013-utgaven av Norsk Salmebok (NoS) som nummer 237 med tre strofer. Norsk Salmebok (1985) har salmen som nummer 580 mens Landstads reviderte salmebok har den som nummer 5 under avsnittet ”Til åpning”.

Vi siterer strofe en (NoS):

O Gud, på nåde rik og stor,
send oss din Ånd, gi at ditt ord
fra øret slik til hjertet går
at liv og lys vi derav får.

Salmen er oversatt til bokmål av Magnus Brostrup Landstad i 1861 og til nynorsk av Bernt Støylen i 1906. Melodien er ved Gocksheim fra 1628 eller Göritz fra 1648. Salmen bygger på de tre trosartiklene, Faderen i strofe en, Sønnen i strofe to og Den Hellige Ånd i strofe tre. Norsk Salmebok har da også plassert salmen under overskriften ”Treenighetssøndag”.

Vi siterer strofe to (NoS):

Det liv som er den sanne tro,
så vi med Kristus fast kan gro,
det lys fra ham, som viser seg
i kjærlighet på all vår vei.

I Landstads Kirkesalmebog finner vi salmen med tittelen O Gud, af Naade rig og stor, mens den i Nynorsk Salmebok heter Vår Gud, av nåde rik og stor. Salmen har således vært trykt i alle de fem siste norske salmebøkene våre. Den tyske originaltittelen er O Got, du Höchster gnaden hort.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Gi oss din Ånd, o Herre kjær,
så vi deg kommer mere nær
i kjennskap, kjærlighet og tro,
til vi får evig sabbats ro!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

P. E. Rynning (1967), s. 218
John Stene (1933), s. 193

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *