O Gud på nåde rik og stor

O Gud, på nåde rik og stor.

Salmen er skrevet av Konrad Hubert i 1545. Vi finner den i 2013-utgaven av Norsk Salmebok (NoS) som nummer 237 med tre strofer. Norsk Salmebok (1985) har salmen som nummer 580 mens Landstads reviderte salmebok har den som nummer 5 under avsnittet ”Til åpning”.

Vi siterer strofe en (NoS):

O Gud, på nåde rik og stor,
send oss din Ånd, gi at ditt ord
fra øret slik til hjertet går
at liv og lys vi derav får.

Salmen er oversatt til bokmål av Magnus Brostrup Landstad i 1861 og til nynorsk av Bernt Støylen i 1906. Melodien er ved Gocksheim fra 1628 eller Göritz fra 1648. Salmen bygger på de tre trosartiklene, Faderen i strofe en, Sønnen i strofe to og Den Hellige Ånd i strofe tre. Norsk Salmebok har da også plassert salmen under overskriften ”Treenighetssøndag”.

Vi siterer strofe to (NoS):

Det liv som er den sanne tro,
så vi med Kristus fast kan gro,
det lys fra ham, som viser seg
i kjærlighet på all vår vei.

I Landstads Kirkesalmebog finner vi salmen med tittelen O Gud, af Naade rig og stor, mens den i Nynorsk Salmebok heter Vår Gud, av nåde rik og stor. Salmen har således vært trykt i alle de fem siste norske salmebøkene våre. Den tyske originaltittelen er O Got, du Höchster gnaden hort.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Gi oss din Ånd, o Herre kjær,
så vi deg kommer mere nær
i kjennskap, kjærlighet og tro,
til vi får evig sabbats ro!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

P. E. Rynning (1967), s. 218
John Stene (1933), s. 193

Til deg alene Herre Krist

Til deg alene, Herre Krist.

Salmen er skrevet av Konrad Hubert rundt 1540. Vi finner den i Den Danske Salmebok (DaS) som nummer 505 med fire strofer. Melodien som benyttes er Wittenberg fra 1541. Salmen ble oversatt til dansk av Hans Thomissøn i 1569 og videre bearbeidet i 1798. Dagens danske utgave bygger på en versjon av salmen ved Fr. Hammerich fra 1850. I Landstads reviderte salmebok (LR) finner vi salmen som nummer 686. Den tyske originalen heter Allein zu dir, Herr Jesu Christ og er på seks strofer.

Vi siterer strofe en (LR):

Til deg alene, Herre Krist,
Står alt mitt håp på jorden,
Jeg vet du er min trøster visst,
Du er min Frelser vorden.
Fra verdens første tid ei kom
Et menneske på jord så from
At han fra synd kan frelse meg;
Jeg ser til deg,
Til deg mitt hjerte trøster seg.

På norsk finner vi salmen i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 391 med tre strofer. Den ble oversatt til nynorsk av Kr. J. Ørjavik i 1975 med tittelen Til deg åleine, Herre Krist og ved Hoven for Nynorsk Salmebok i 1925 med samme tittel. På bokmål finner vi salmen i i en fornorsket utgave i Landstads reviderte salmebok med tre strofer. Salmen her bygger trolig på Hans Thomissøns versjon fra 1569.

Vi siterer strofe to (LR):

Min synd er stor og såre svar,
Derav er sorger mine;
O Herre, gjør meg fra dem klar
Alt for din død og pine!
Og si det til din Fader god
At du meg frelste ved ditt blod,
Så bliver jeg av synden løst;
Vær du min trøst,
Gi det du lovte med din røst!

Den tyske dikteren og presten Konrad Hubert ble født i Bergzabern i Pfalz i 1507. Han fikk sin første skolegang i Heidelberg og studerte senere teologi ved Universitetet i Basel. Her fikk han gratis kost og losji som gjenytelse for å være assistent hos den sveitsiske reformatoren Økolampad. Det var hos denne at Hubert ble vunnet for den evangeliske lære. Da han var ferdig med studiene, ble Hubert tilsatt som hjelpeprest og personlig sekretær hos reformatoren Martin Butzer ved Thomaskirken i Strassburg.

Vi siterer strofe tre (DaS):

Giv mig af din barmhjertighed
en kristen tro til ende,
at jeg dit samfunds søde fred
ret inderlig må kende
og over alting elske dig,
min næste ligervis som mig!
Stat du mig bi, når jeg far’ hen,
din hjælp mig send,
og Djævlens list så fra mig vend!

I Strassburg fikk Butzer ”gjennomført kirkeordningen etter evangeliske prinsipper og Hubert var hans høyre hånd i dette arbeidet”, skriver Aanestad. Det var Butzers teologi og kirkesyn som kom til å prege Hubert gjennom de 18 årene han oppholdt seg i Strassburg. Men da Butzer i 1549 måtte rømme til England, ble situasjonen for Hubert stadig vanskeligere. I 1563 ble Konrad Hubert avsatt fra sin stilling som tredjeprest ved St. Thomaskirken i Strassburg. Han er ellers kjent som utgiver av Strassburg salmeboken fra 1572. Konrad Hubert døde i Strassburg 13. april 1577, 70 år gammel.

Vi siterer strofe tre (LR):

Av din barmhjertighet med unn
En kristen tro til ende,
At jeg din godhet hver en stund
Må i mit hjerte kjenne
Og over all ting elske deg,
Min neste likedan som meg,
Vær gos meg når jeg skukner hen,
Din hjelp meg send
Og djevlens list bort fra meg vend!

I Strassburg samlet Hubert inn materiale til en latinsk salmesamling for skoleungdom. Han var også medarbeider i den salmeboken som Butzer utga i 1541. Salmeboken ble utgitt på nytt i 1560. Hvor høyt Butzer satte sin venn og sekretær, forstår vi blant annet ved at han utnevnte Hubert til formynder for sine barn. Men vi har ikke mer enn 6 salmer etter ham på tysk. Vi finner to av dem i våre norske salmebøker. Det er salmene Til deg alene, Herre Krist og O Gud, på nåde rik og stor. Av disse har den første av dem ”vært til stor trøst og hjelp for mennesker i liv og død”, skriver Aanestad. ”Både for Philipp Jakob Spener og Georg Friedrich Händel var dette salmen i deres siste stund”, skriver han videre.

Vi siterer strofe fire (DaS):

Gud Fader evig lovet vær,
som os alt godt mon give,
og Jesus Krist, vor broder kær,
for han hos os vil blive,
og ligeså den Helligånd,
som er vor trøst og hjælper sand,
så Gud vi tjene her med fred,
til dag går ned,
og hisset i al evighed.

Kilder:

Den Danske Salmebog (2003)
Landstads reviderte salmebok (1960)

P.E. Rynning (1967), s. 346
Tobias Salmelid (1997), s. 178-179
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 961-962
Anne Karin Aasmundtveit (1995), s. 25

Konrad Hubert på tyske Wikipedia
Konrad Hubert på Danske Salmebog Online