Alt står i Guds faderhånd

Alt står i Guds faderhånd.

Salmen er skrevet av Nikolai Frederik Severin Grundtvig i 1856. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 308 med tre strofer. I Dansk Salmebog finner vi den som nummer 375 med tre strofer. Salmen står her plassert under ”De helliges samfund – Fællesskabet”. Melodien er ved Thomas Laub fra 1916. I den norske salmeboken finner vi salmen under temaet ”Guds omsorg”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Alt står i Guds faderhånd,
hva han vil, det gjør hans Ånd,
av Guds nåde, til Guds ære
evig glade skal vi være
/: i vår Herres Jesu navn! :/

Salmen er blitt kalt en ”sammentrængt lovsang” (J. Loft). Den synges ofte til vielser i kirken. Og mange er begeistret for den, også i Norge. Bjørnstjerne Bjørnson uttale en gang at hvis danskene kun hadde én salme, og det var Alt står i Guds faderhånd, så hadde de mere enn alle andre salmer til sammen. Også Matias Skard fant den verdifull og oversatte salmen til nynorsk med tittelen Alt stend i Guds faderhand. I Norge benyttes det ellers en melodi av Ivar Widéen fra 1912 til salmen. Alt står i Guds faderhånd har en lett og glad tone der de tre siste verselinjene i hver strofe gjentas på slutten gjennom hele salmen: ”Av Guds nåde, til Guds ære / evig glade skal vi være / i vår Herres Jesu navn.” Grundtvig satte ”Vorherres glæde” som overskrift på salmen sin.

Vi siterer strofe to (NoS):

Visse på at arv og lønn
har vi med Guds egen Sønn,
av Guds nåde, til Guds ære
evig glade skal vi være
/: i vår Herres Jesu navn! :/

Salmen ble sunget under vielsen av daværende kronprins Harald og Sonja Haraldsen i Oslo Domkirke 29. august 1968. Det er en fin måte å innlede et ekteskapelig samliv på. Gud er med oss på alle våre veier. Derfor kan vi tross alt løfte våre hoder. Vi er i pakt med de krefter som er sterkere enn alt annet. Ikke noe her i denne verden kan formørke eller ødelegge vår tilværelse her på jorden så lenge vi holder oss nær til Jesus.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Felles om hans liv og fred,
lys og kraft og herlighet,
av Guds nåde, til Guds ære
evig glade skal vi være
/: i vår Herres Jesu navn! :/

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Om salmen på Store norske leksikon
Salmen på Danske Salmebog Online
Hellerup kirkes sogneblad november 2010

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *