Det skal bli strømmer av nåde

Det skal bli strømmer av nåde.

Dette er en kjent bedehussang skrevet av Daniel Webster Whittle i 1882. Vi finner den i Sangboken (SaB) fra 1983 som nummer 3 med fire strofer og et refreng. Sangen er oversatt til norsk rundt år 1900 og melodien er ved James McGranahan. Den engelske teksten er There shall be showers of blessing og er på fem strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Det skal bli strømmer av nåde,
Dette er løftet fra Gud.
Får Jesus i blant oss kun råde,
Strømmer velsignelsen ut.

På svensk finner vi sangen som Skurar av nåd skall jag sända og den ble oversatt av John Ongman i 1890. På norsk fikk sangen tittelen Det skal bli strømmer av nåde, men det er ikke kjent hvem som har oversatt sangen fra engelsk. Både den svenske og den norske utgaven er på fire strofer, mens originalen er på fem.

Vi siterer koret (SaB):

Strømmer, strømmer av nåde,
Salighet glede og fred!
Vi ber deg om mere enn dråper.
Strømmer send over oss ned!

Daniel Webster Whittle ble født i Chicopee Falls i Massachusetts 22. november 1840. I USA er han kjent både som offiser, evangelist og sangforfatter. Han kommer fra en amerikansk frikirkemenighet som avviste statskirken og ville organisere kristne menigheter av bare bevisst troende. Whittle deltok som løytnant i den amerkikanske borgerkrigen og ble senere forfremmet til major. Men etter krigen gikk han inn i det evangeliske arbeidet som forkynner. Han samarbeidet både med komponisten og sangeren James McGranahan og senere også sangevangelisten Phillip Paul Bliss og den verdensberømte vekkelsesforkynneren Dwight L. Moody.

Vi siterer strofe to (SaB):

Å, disse strømmer av nåde
Fører oss nærmere Gud.
De kommer med trøst i all våde,
Bringer fra himmelen bud.

I norsk oversettelse er Daniel Webster Whittle blant annet kjent for å ha skrevet sangene Det skal bli strømmer av nåde, Har du intet rom for Jesus, Vil for synd du nåde få og Kom som på morgenens vinger. Whittle hadde ikke så høye tanker om sine egne sanger. Men han er ikke mindre elsket og respektert av alle som kjente ham. Daniel Webster Whittle døde 4. mars 1901 i Northfield i Massachusetts i en alder av 61 år.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Det skal bli strømmer av nåde,
Send oss din vekkende Ånd
Så syndere om frelse må rope
Og løses fra djevelens bånd!

Daniel Webster Whittles udødelige sang bygger blant annet på et skriftavsnitt i Bibelen fra Esek 34, 26-27: ”Jeg velsigner dem og landet omkring min høyde. Jeg lar regnet falle i rett tid, regn til velsignelse skal det være. Trærne på marken skal bære frukt, jorden skal gi sin grøde, og folk skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg er Herren når jeg brekker stengene på åket deres og berger dem fra slavedriverne.” På engelsk finner vi utrykket ”showers of blessing” hvor den norske Bibel-utgaven har ”regn til velsignelse”. Vann er livgivende og i Bibelen finner vi ofte regn er et symbol på Guds velsignelse. Den tørre jorden forvandles til grøderikt åkerland hvor det spirer og gror: ”Det skal bli strømmer av nåde / Dette er løftet fra Gud / Får Jesus i blant oss kun råde / Strømmer velsignelsen ut”.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Det skal bli strømmer av nåde,
Gud, la dem falle i dag!
Å, fyll oss med kraft fra det høye,
Inn til ditt hjerte oss drag!

Kilder:

Bibelen (2013)
Sangboken (1983)

Oscar Lövgren (1964), sp. 760-761
Lars Aanestad (1962), bd 1. sp. 579
Haakon Dahlstrøm (1990), bd 1, s. 77-78
Tobias Salmelid (1997), s. 74

Daniel Webster Whittle på Wikpedia
Daniel Webster Whittle på CyberHymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *