Underfulle konge

Underfulle konge du som allting bærer.

Salmen er skrevet av Joachim Neander i 1679. Vi finner den med fire strofer som nummer 24 i Landstads reviderte salmebok. Salmen står oppført under ”Lovsanger”. Norsk Salmebok (NoS) har salmen Underfulle konge, du som allting bærer som nummer 267. Her er salmen plassert under ”Guds storhet og herlighet”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Underfulle konge, du som allting bærer,
vi med lovsangs røst deg ærer.
All din rike godhet lot du til oss strømme,
så vi vandret som i drømme.
Hjelp oss nu,
styrk oss du,
gi vår salme vinge,
la vår lovsang klinge!

Joachim Neander er en betydningsfull salmedikter som ofte er blitt omtalt som den reformerte kirkes Paul Gerhardt. Hans salmer betydde en fornyelse av reformert salmediktning. Tidligere hadde store deler av salmediktningen vært omdiktninger av Davids salmer. Neander bryter med denne tradisjonen og baner veien for en rikere og mer personlig salmediktning også innenfor den reformerte kirken.

Vi siterer strofe to (NoS):

Himmel, du skal om din skapers velde,
dag for dag hans storverk melde!
Send, Guds sol, din lysglans, pris ham du som varmer,
favn vår jord med strålearmer!
Måneskjær,
stjernehær,
lovsyng i hans rike
Herren uten like!

Både Norsk Salmebok og Dansk Salmebog har to salmer av Joachim Neander. Det er to av hans mest kjente salmer: Jeg er rede til å bede og Lover den Herre den mektige konge med ære. I tillegg finner vi to til i NoS. Det er lovsangen Underfulle konge og den mektige salmen Store profet med den himmelske lære.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Syng, min sjel av hjertet, syng Guds lov med glede,
syng i tro din sang her nede!
Pris ham for hans godhet, alle dager prøvet,
bøy deg ned for ham i støvet!
Han er Gud,
hold hans bud,
pris ham her i tiden,
og så evig siden!

Salmen Underfulle konge du som allting bærer bygger blant annet på kongemotivet. Det understreker Guds storhet og makt. Salmen er en «oppfordring til å lovprise den underfulle konge«, skriver Aanestad. Dens tyske tittel er Der zum Lob des Herrn anspornende. Snart skal vi prise Herren med en forløst tunge uten synd hjemme hos Gud.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Syng ditt Halleluja som du best det evner,
hver som Jesus Herre nevner!
Du som elsker Jesus, har til ham deg givet,
syng for ham som gav deg livet!
Fred med deg!
Tro du meg:
Snart du frem skal bære
uten synd Guds ære!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1972)

Haakon Dahlstrøm (1991), bd III, s.13-15
Ivar Holsvik (1950), s. 34-36
Oscar Lövgren (1964), sp. 443-444
Tobias Salmelid (1997), s. 258, 285-286
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1083-1084

Joachim Neander på Wikipedia
Joachim Neander på Cyberhymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *