Den tanke er så skjønn

Den tanke er så skjønn.

Hymnen er skrevet av den amerikanske poeten og salmedikteren Phoebe Cary i 1852. Vi finner den som i salmeboken Hymns for Worship Revised som nummer 625. Tekst og melodi er også gjengitt på nettstedet CyberHymnal undet tittelen One Sweetly Solemn Thought med seks strofer. Sangen er til dels oversatt og fritt gjendiktet av Salmebloggeren (LeH) i 2012.

Vi siterer strofe en (LeH):

Den tanke er så skjønn,
og kommer gang på gang.
Jeg nærmere hjemmet er i dag,
og tiden blir ei lang.

Sangen var en av favorittsangene til evangelist Dwight L. Moody og ble gjort udødelig gjennom Moody/Sankey vekkelsene i England på slutten av 1800-tallet. Men vi finner ikke sangen i noen av dagens norske sang- og salmebøker. På svensk er den imdlertid kjent som Hur ljuvligt mången gång. Det finnes også en færøysk utgave av sangen med tittelen Hvør sæl tó mangan er. En eldre norsk versjon av sangen har tittelen Hver dag en tanke gjør meg salig, men bygger trolig på et annet versemål enn originalen. Det samme er tilfellet med en dansk utgave.

Vi siterer strofe to (LeH):

Nærmer’ min Faders hus,
der er min bolig kjær
Nærmer’ i dag, den trone så hvit,
snart jeg der hjemme er.

Det finnes to alternative toner til denne sangen. Melodien Dulce Domum av Robert S. Ambrose fra 1876 bygger på en versjon med fire verselinjer, mens Nearer My Home av Philip Phillips trolig er en utgave med åtte verselinjer der den siste delen fungerer som et refreng til sangen. Siden sangen opprinnelig også har et litt haltende versemål, så jeg diktet den om med metrum 6-6-9-6 til melodien Dulce Domum.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Nærmere livsens land,
lempes den bør jeg har.
Snart jeg det tunge kors her blit kvitt,
kronen av Gud mottar.

Alice og Phoebe Cary var egentlig to skrivende søstre. Begge to var aktive fra midten av det nittende århundret. Alice ble født i Mount Healthy i Ohio 20. april 1820 og Phoebe 4. september 1824. Caryfamilien tjente til livets opphold gjennom det som gården ga dem. Oppveksten var fattigslig med mye hardt arbeid. Det var også dårlig med skolegang og det fantes lite av bøker i hjemmet. Men deres mor oppmuntret Alice og Phoebe til skrive og lærte døtrene det mest grunnleggende av lyrikken. Etter hennes død i 1835, nektet imidlertid deres nye stemor dem fra å bruke lys når de skulle lese og trodde hun ved det gjorde dem en velgjerning. Men etter stemorens død i 1837, gjenopptok de to kvinnene imidlertid sine litterære aktiviteter igjen.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Om veien her er mørk,
og gjennom svarte natt.
Krysser jeg dype og mørke strøm,
så er du lys, min skatt.

Allerede i 1838 publiserte Alice et av hennes dikt i en Cincinnati avis. 11 år senere utga Alice og Phoebe sammen i 1849 diktsamlingen Poems of Alice and Phoebe Cary. Arbeidet fikk gode kritikker og de fikk 100 dollar i honorar for diktene. Dette var såpass mye penger at de to kvinnne pakket sine eiendeler og flyttet til New York City hvor de fortsatte arbeidet med å skrive. Til å begynne med var det vanskelig, men etter hvert fikk de litt penger så de kunne leve av sin lyrikk. Poesien deres og andre arbeider ble publisert både i ledende magasiner og i bøker. Alice var den mest produktive av dem, men det var Poebe’s arbeider som oftest fikk de beste kritikkene. Søstrene ble også på denne tiden aktive deltagere i New York’s sosiale liv. De var medlemmer av Women’s Rights Movement og Alice ble president i Sorosis som var den første kvinneklubben i USA.

Vi siterer strofe fem (LeH):

Gud du min tilflukt er,
tenner meg med din brann.
Du lar meg ei alene her gå,
sist gjennom dødens vann.

Alice og Phoebe Cary tilbrakte 1850 årene og 1860 årene i New York. Men Alice kom bare til å fungere som president i Sorosis i en kort periode. Hun ble alvorlig syk og led av store smerter. Noen kilder oppgir at hun fikk tuberkulose, andre sier at hun ble invalid. Gjennom disse årene var det Phoebe som måtte fungere som hjemmeværende pleier og omsorgsperson for Alice. Hun døde i New York City 12. februar 1871 etter lang tids sykdom. Phoebe som var utmattet av alle årene hun måtte ta seg av Alice, døde av malaria i Newport på Rhode Island 31. juli 1871. Phoebe håpte at klimaet i Newport ville hjelpe henne til å gjenvinne helsen, men hun bukket selv under bare fem måneder etter sin søster. Noen kilder oppgir at Phoebe døde av hepatitt. CyberHymnal forteller en historie om hvordan to medlemmmer av et lokalt pokerlag i Macao ble frelst gjennom denne sangen.

Vi siterer strofe seks (LeH):

Vokt min fot der jeg går,
snubler ei der jeg bor.
For jeg er nærmere himlen nå,
nærmere enn jeg tror.

Kilder:

Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 363-364, 969

Phoebe Cary på Wikipedia
One Sweetly Solemn Thought på CyberHymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *