Frykter du at fienden

Frykter du at fienden skal med seieren gå.

Sangen er skrevet av Ada Blenkhorn i 1895 og oversatt til svensk som Fruktar du för farorna uppå din stig. Vi finner også sangen i flere eldre norske sangbøker med tittelen Frykter du at fienden skal med seieren gå. Den engelske originalen er Let the sunshine in. Sangen er også kjent som Do you fear the foe will in the conflict win.

Vi siterer strofe en (SoS):

Fruktar du för farorna uppå din stig?
Är det mörkt inom och mörker utom dig?
Rena hjärtats fönster och slå upp dess dörr,
släpp nu lite solsken in.

I alle fall i Sverige var dette en vanlig sang fra søndagsskolen. Hos oss husker jeg best fra min egen tid sangen Gud vil jeg skal være et solskinsbarn. Den har kanskje litt mer pekefingermentalitet over seg enn denne sangen som er gjengitt flere steder med svensk tekst. Vi finner sangen Släpp nu lite solsken in blant annet i Hultmanns Solskenssånger (SoS) som nummer 113 med tre strofer og kor.

Vi siterer koret (SoS):

Släpp nu lite solsken in.
Släpp nu lite solsken in.
Rena hjärtats fönster och slå upp dess dörr
Släpp nu lite solsken in.

Tidlig i Ada Blenkhorns liv fikk hun i oppgave å passe på en invalid nevø. Han ønsket alltid at hans rullestol skulle bli skjøvet ”on the sunny side of the street.” Det var hans stadige gjentagelse av dette uttrykket som i 1899 inspirerte Ada Blenkhorn til å skrive den kjente sangen Keep On The Sunny Side Of Life.

Vi siterer strofe to (SoS):

Sviktar tron på Gud och är din kärlek matt,
Får du intet svar på bön den långa natt,
Rena hjärtats fönster och slå upp dess dörr,
Släpp nu lite solsken in.

Vi finner ikke så mange opplysninger om Ada Blenkhorn. Men Aanestad skriver at hun var en amerikansk sangerinne som begynte å skrive i 1892. Omkring 20 år senere var hun i ferd med å oppgi å skrive flere sanger, men en kristen kvinne oppfordret henne på et møte til å fortsette: ”Må en eller annen sjel bli omvendt gjennom en sang som De skal skrive og som ikke vil bli omvendt dersom De ikke skrev den.” Det ble til at hun fortsatte med å dikte kristne sanger.

Vi siterer strofe tre (SoS):

Vill du gå med glädje till din Faders hus
Och beständigt vandra i hans kärleks ljus,
Rena hjärtats fönster och slå upp dess dörr,
Släpp nu lite solsken in.

Kilder:

Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 236

Ada Blenkhorn på hymnary.org
Ada Blenkhorn på HymnTime

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *