Vis meg veien kjære Frelser

Vis meg veien kjære Frelser.

Teksten er skrevet av Fanny Crosby og vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 552 og i Metodistenes sangbok som nummer 324 med fire strofer. Melodien oppgis til å være ved William James Kirkpatrick, men det er ikke angitt noe årstall og heller ikke noen oversetter.

Vi siterer strofe en (SaB):

Vis meg veien, kjære Frelser,
Så jeg mer kan ligne deg,
Til ditt rene, skjønne bilde
Også sees kan i meg.

Teksten er oppsiktsvekkende, ikke minst på bakgrunn av at forfatteren selv var blind. Men det er ikke en vandring på en jordisk vei Fanny Crosby skriver om i denne sangen. Hun skildrer vandringen med Herren: ”Vis meg veien, kjære Frelser / så jeg mer kan ligne deg / til ditt rene, skjønne bilde / også sees kan i meg”. Dermed blir sangen også en sang om helliggjørelsen og etterfølgelsen. Hvordan kan vi få mer av Jesu sinnelag også inn i våre liv?

Vi siterer koret (SaB):

Du som all min svakhet kjenner,
Du som mine synder bar,
Du, den beste i blant venner,
Kun hos deg jeg trygghet har.

Sangen Vis meg veien kjære Frelser er en bønn om et helliggjørelse og liv innviet til Gud, skriver Salmelid. Slik har også komiteen som redigerte den gamle utgaven av Sangboken forstått det. Sangen står plassert under overskriften ”Helliggjørelse”.

Vi siterer strofe to (SaB):

Vis meg veien, kjære Frelser,
Til en tro så sterk og klar,
At jeg midt i tidens mørke
ser din klarhet underbar.

Asbjørn Kvalbein har kommentert sangen slik: ”Denne Guds ledelse hadde altså ført henne inn i blindhet, men hun tvilte likevel ikke på hans godhet. En gang sa en velvillig predikant til henne at «jeg synes det er svært leit at Mesteren ikke ga deg synet, når han øste så mange andre gaver over deg». Da svarte Fanny Crosby raskt: «Vet du det, at hvis jeg ved fødselen hadde vært i stand til å be om noe spesielt, så ville det vært at jeg skulle ønske jeg hadde blitt født blind?» «Hvorfor?» spurte den overraskede predikanten. «Fordi at når jeg kommer til himmelen, er det første ansiktet synet mitt skal glede seg over, ansiktet til min frelser!»”

Vi siterer strofe tre (SaB):

Hjelp meg leve til din ære
I et rent og plettfritt skrud,
Så min vilje helt må være
undergivet dine bud.

Vi forstår stykkevis og delt. Det hadde nok Fanny Crosby fått oppleve også. Her på jorden er det mye som skjer uten at vi forstår helt hvorfor. Også Bibelen skriver om dette: ”For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.” (1. Kor 13, 9-12).

Vi siterer strofe fire (SaB):

Og om ikke livets gåte
Helt kan løses for meg her,
Led meg, Frelser, ved din nåde,
til jeg ser deg som du er.

Kilder:

Bibelen (2005)
Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 57-58 og 41
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 389-394

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *