Å tenk når engang samles skal

Å tenk når engang samles skal.

Salmen er skrevet av Wilhelm Andreas Wexels og vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 508 med fire strofer. Salmen synges både til begravelse og i kirken under Allehelgensgudstjenesten. Og denne salmen er kjent fra utallige kristelige møter og generalforsamlinger som en høytidelig avslutningssang. Den  minner oss både om misjonens Herre og det evige håp hjemme hos Gud hvor frelste fra alle tunger og folkeslag en gang skal samles. Melodien er ved Nikolaus Herman fra 1554.

Vi siterer strofe en (NoS):

Å, tenk når engang samles skal
de frelstes menighet
av alle folkeslekters tall
/: i himlens herlighet! : /

Wilhelm Andreas Wexels er en stor forkynner og betydelig salmedikter. Men hans innsats kommer ofte i skyggen av Magnus Brostrup Landstad. Wexels håpte på at hans Christelige Psalmer skulle bli innført som kirkesalmebok i Norge, men det er som kjent Landstad som fikk oppdraget med å lage den første norske salmeboken.

Vi siterer strofe to (NoS):

Å, tenk når Herrens vitnehær,
hans tjenere på jord,
de millioner møter der
/: som hørte deres ord! : /

Det er nok mer de nasjonale strømninger i tiden enn Wexels grundtvigianske kristendomssyn som var hovedgrunnen til at hans salmebok ikke slo igjennom. Men Landstad tok med 2 av hans salmer og 3 av hans oversettelser i sin salmebok. I Landstads reviderte salmebok er Wexels representert med 9 originale salmer. Norsk Salmebok har 8 salmer av ham. I Nynorsk Salmebok finner vi også 8 salmer av Wexels, men bare 2 av dem er oversatt til nynorsk. De andre salmene finner vi i tillegget.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Å, tenk dog hvilken jubellyd,
en strøm av kjærlighet!
Tenk hvilken takk og pris og fryd
/: og salighet og fred! : /

Salmene Tenk når engang den tåke er forsvunnet og Å tenk når engang samles skal blir regnet som de to beste av hans salmer.  Den siste av disse  ble skrevet til Det norske misjonsselskaps første generalforsamling i Kristiania i 1846. Salmen Å tenk når engang samles skal er en av de aller første misjonssalmene som er skrevet på norsk.

Vi siterer strofe fire (NoS):

O Gud, hvor er din nåde stor!
Oss alle til deg drag,
at vi må stå blant frelstes kor
/: på denne høytidsdag! : /

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 431-432
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1132-1136

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *