O Jesus Krist jeg flyr til deg

O Jesus Krist, jeg flyr til deg.

Salmen er skrevet av Charles Wesley i 1740. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) fra 2013 som nummer 399 med tre strofer. Salmen ble oversatt til bokmål av Ole Petter Petersen i 1867 og til nynorsk av Bernt Støylen i 1906. Melodien er Scottish Psalter 1615. Norsk Salmebok fra 1985 har salmen som nummer 394 under temaet “Bot om omvendelse”. Salmen er trolig fritt oversatt og gjendiktet på norsk etter Jesus, to Thee I now can fly.

Vi siterer strofe en (NoS):

O Jesus Krist, jeg flyr til deg,
la meg din nåde få!
Men vender du deg bort fra meg,
hvorhen skal jeg da gå?

Charles Wesley regnes som Englands største salmedikter. Han fornyet salmesangen og innførte både nye tekster og melodier til salmene. Wesley fortsatte det arbeidet som Isaac Watts hadde påbegynt. Tidligere var det ikke vanlig med salmesang i den engelske kirken. Men det var ikke enkelt. Både Watts og Wesley var dissentere og ble motarbeidet av den etablerte kirken. Salmene deres er likevel blitt stående og er sunget og elsket langt utenfor landets grenser. De er oversatt til en rekke språk.

Vi siterer strofe to (NoS):

Foruten deg er på vår jord
ei noen frelser sann.
Du ene har det livets ord
som syndre frelse kan.

Wesley var ikke bare metodistisk predikant. Han sang også metodismen inn i folks hjerter. Wesley var prest, salmedikter og komponist. Han kan også sies å ha formet bevegelsen slik at den i dag regnes for å være en svært glad og syngende kristen menighet. Det finnes ikke noen annen vei til frelse enn gjennom Jesus Kristus og ham alene. Da blir det også jubel og lovsang.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Nå ber jeg deg, o Jesus god,
min synd du meg tilgiv.
La sjelen renses i ditt blod,
og gi meg evig liv.

Kilder:

Norsk Salmebok (2013)

Tobias Salmelid (1997), s. 223
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 53-54

Charles Wesley på Wikipedia
Charles Wesley på CyberHymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *