Min framtids dag er lys og lang

Min framtids dag er lys og lang.

Sangen er skrevet av Nils Frykman i 1863 og oversatt til norsk i 1890. Vi finner den i Sangboken (SaB) fra 1962 som nummer 880 med fem strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Min framtids dag er lys og lang,
Den rekker bakom tidens tvang,
Der Gud og Lammet selv jeg ser,
Og ingen nød skal være mer.

Jesus kom til jorden for å frelse deg og meg. Den samme Frelseren skal også gå med meg alle dager så lenge verden står. Det er det Nils Frykman synger om i Min fremtidsdag er lys og lang. Det er en sang om det kristne fremtidshåpet.

Vi siterer strofe to (SaB):

En evig arv hos Gud jeg har,
I himlen er den i forvar,
Og under prøvetiden her
Jeg får av Gud hva nyttig er.

Her i denne verden er det prøvelser. Livet er ikke alltid enkelt. Men det hjelper å se fremover. Det er lys i den andre enden av tunellen, sier vi ofte. Gud står og venter på oss med åpne armer. Og der har vi en evig arv i vente.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Pris være Gud som styrer så
At jeg urolig ei skal gå!
For meg han alltid sørge vil,
Og da bør jeg ei hjelp til.

Guds tanker er ikke alltid våre tanker, men vi er alltid i Guds tanker. Og hans tanker er fremtid og håp. Derfor kan vi være frimodige selv om vi i perioder kan være mismodige: ”Pris være Gud som styrer så / At jeg urolig ei skal gå / For meg han alltid sørge vil / I alt som her kan støte til.”

Vi siterer strofe fire (SaB):

Så har jeg fred i sinn og sjel
Og synger glad: Nå alt er vel!
Jeg vandrer ved min Faders hand,
Han leder meg til livets land.

Nils Frykman er kjent både som lærer, predikant, sangforfatter og komponist. Han har laget både teksten og melodien til sangen som på svensk heter Min framtidsdag är ljus och lång. Hymnologen Oscar Lövgren har skrevet en bok om ham hvor han kaller Frykman for ”den kristne glädjens sångare”.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Men, Herre Jesus, lær du meg
Å leve mere helt for deg
Den korte tid jeg har igjen,
Til jeg når hjem til himmelen!

Kilder:

Sangboken (1962)

Tobias Salmelid (1997), s. 275
Lars Aadland (1965), bd 2, sp. 396

Nils Frykman på Wikipedia