Jesus kjær vær meg nær

Jesus kjær, vær meg nær.

Sangen er skrevet av Lina Sandell i 1852. Vi finner den i en rekke norske og svenske sang- og salmebøker. Den svenske originaltittelen er Jesus kär, var mig när og sangen er publisert i 1937 års psalmbok som nummer 520 under kapitteloverskriften ”Barn” og i 1986 års psalmbok som nummer 184 under ”Dagens och årets tider”. På norsk finner vi den blant annet i Sangboken (1983) som nummer 581 med to strofer og i Sangboken (SaB) fra 1933 som nummer 30 med tre strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Jesus kjær,
vær meg nær
og livets vei
mitt hjerte lær,
når dagen gryr,
når natten kommer,
Jesus kjær,
vær meg nær!

I Frikirkens Salmebok står salmen som nummer 607 med to strofer og her er den plassert under temaet “Bønn og påkallelse”. Tonen som er oppgitt er en tysk melodi fra 1800-tallet som på svensk. Men 1937- års psalmbok har også en alternativ melodi til salmen ved Henry Weman.

Vi siterer strofe to (SaB):

Hold du meg
tett ved deg,
og jevn du for
min fot min vei,
I gledens tid,
i sorgens dager,
hold du meg
tett ved deg!

Lina Sandel regnes som en av Sveriges største diktere av åndelige viser og sanger. Hun blir ansett for å ha den samme rang når det gjelder åndelige viser og sanger som Brorson har det i salmenes verden. En rekke av hennes sanger er oversatt til norsk og blir mye brukt både i kirke og i bedehus. Vi finner for øvrig også sangen Jesus kjær, vær meg nær i Frikirkens Salmebok fra 1955.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Gi meg tro,
sterk og fro,
og senk din fred
i sjelens bo!
I trengsels og
i stridens dager
gi meg tro,
sterk og fro!

Kilder:

Sangboken (1933)
Sangboken (1962)
Sangboken (1983)

Ære være Gud (1984)
Tobias Salmelid (1997), s. 211

Min salme
Sionstoner
Sangen på Wikipedia

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *