Å salig den Guds ord har hørt

Å salig den Guds ord har hørt.

Salmen er skrevet av Johan Nordahl Brun i 1786. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 605 og i Landstads reviderte salmebok som nummer 58 med tre strofer. Salmen er plassert under avsnittet “Til slutning“. Melodien er Antwerpen fra 1540.

Vi siterer strofe en (NoS):

Å, salig den Guds ord har hørt,
bevart det og til nytte ført!
Han daglig visdom lærte!
Fra lys til lys han vandre kan
og har i livets prøvestand
en salve for sitt hjerte
mot all sin nød og smerte.

Det er trolig som prest og salmedikter at Johan Nordahl Brun vil bli husket lengst. Han tilhørte den konservative kristenfløyen med sterk front mot rasjonalismen. Karl Martinusen karakteriserer Brun som «en av de mektigste predikanter vår kirke har hatt». Og «i de beste av hans salmer har poetisk mesterskap, kristen trosvarme og bibelsk kraft inngått en sjelden forening», skriver han videre. Johan Nordahl Brun er ellers kjent for også å ha skrevet salmene Hos Gud er evig glede, Ånd over ånder, kom ned fra det høye og påskesalmen Jesus lever, graven brast.

Vi siterer strofe to (NoS):

Guds ord det er min rike skatt,
min sol i sorgens mørke natt,
Mitt sved og skjold tillike.
Guds finger selv i ordet skrev
min barnerett, mitt arvebrev,
den skrift skal aldri svike:
Kom, arv et evig rike!

I salmen Å salig den Guds ord har hørt er det særlig interessant å legge merke til et bilde som benyttes i strofe to. Her bruker Brun solmotivet om Guds Ord. Det er ellers vanlig at solen i salmediktningen benyttes som et bilde på Jesus. Det står sentralt hos nyere nynorskdiktere som Elias Blix og Anders Hovden. Men også eldre salmediktere før Johan Nordahl Brun skriver om solen. Vi finner den igjen både hos Thomas Kingo og hos vår egen Petter Dass, og da kanskje spesielt i påskesalmene deres. Brun derimot benytter motivet blant annet om lyset fra Guds Ord i sorgens mørke: “Guds ord det er min rike skatt / min sol i sorgens mørke natt“. Det viser oss også salmens tema. Å salig den Guds ord har hørt. Her er både liv og salighet å finne.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Jeg gikk til nådens rike bord
i dag og hørte Herrens ord,
og sjelen sanket føde.
Gud gi min tro må vokse så
at frukten ikke savnes må
når jeg for ham skal møte,
som for oss alle døde!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Johan Nordahl Brun på den frie norske salmesiden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *