Jeg vil synge en sang

Dette er en liten åndelig vise skrevet av Leif Haugen i 2007 etter inspirasjon fra tekster og oversettelser av Lina Sandell og Fanny Crosby. Sangen ble første gang publisert på weblogg.no 31. mars 2007 og senere revidert 28. april 2007 med tre strofer til egen melodi fra 2007.

Vi siterer strofe en:

Jeg vil synge en sang,
om mitt himmelske hjem,
der min Herre meg venter en gang.
Å hvor salig den stad,
når jeg dit kommer frem,
jeg min Gud der får skue så glad.

Leif Haugen ble født i Heddal i Telemark 12. juli 1949. Etter fullført grunnutdanning reiste han til Bergen og tok lærerutdanning delvis på Universitetet i Bergen og delvis på Norsk Lærerakademi med fagene kristendomskunnskap, pedagogikk og nordisk språk og litteratur. Han ble cand. mag. i 1977 og arbeidet en rekke år både i barneskolen, ungdomsskolen og i den kristne folkehøgskolen.

Vi siterer strofe to:

Her på jorden i sorg,
øyet ofte er vått,
der hos Jesus, hans skjold og hans borg.
Da er striden her slutt,
ingen død kommer brått,
for min Frelser alt døden har brutt.

Haugen avla hovedfagseksamen i informasjonsvitenskap og ble cand. polit. i 1992. Etter dette arbeidet han flere år i den videregående skolen, hovedsakelig med fagene norsk og data før han fra 1998 begynte å undervise på den polytekniske høgskolen i datafag. Leif Haugen er ellers kjent som salmeblogger og har skrevet en rekke artikler om salmene og deres tilblivelse. Han har også oversatt en del salmer fra andre språk i tillegg til at han selv har skrevet noen enkle tekster på norsk.

Vi siterer strofe tre:

For jeg vet om en strand,
om en stad over sky,
der Guds Ånd giver lys til det land.
Ingen synd eller savn,
i Guds hellige by,
jeg for evig er frelst i hans navn.

Kilder:

Salmebloggen til Leif Haugen (nedlagt)