Sku mot himlen

Sku mot himlen, løft ditt øye.

Salmen er skrevet av Jens Marius Giverholt i 1879. Vi finner den i Sangboken Syng for Herren (SaB) som nummer 890 med tre strofer. Melodien er ved Hampus Wetterling fra ca 1860.

Vi siterer strofe en (SaB):

Sku mot himlen, løft ditt øye
Over jordens dunkle stier!
Glem ei kronen du har fått,
Se, hos Gud blir all ting godt!
Må enn sjelen her seg bøye
Under sorgen mens du bier,
Aller deiligst hjemmet er
Når du gjennom tårer ser.

Sangforfatteren og sangbokutgiveren Jens Marius Giverholt ble født i Bergen i 1848. Familien flyttet til Stavanger i 1860-årene og Marius kom til å gå på latinskolen der. Her kom han blant annet til å gå i samme klasse som dikteren Alexander Kielland. Jens Marius Giverholt ble student i 1864 og avla teologisk embetseksamen i Kristiania i 1873. Men i stedet for å gå inn i en prestegjerning, ble Giverholt samme år kalt som forkynner i Kristiansands Indremisjonsforening. Han meldte seg imidlertid ut av Statskirken i 1877 og stiftet en frimenighet i Kristiansand. Jens Marius Giverholt var den første forstanderen for Den Evangeliske Lutherske Frikirken i Kristiansand og han virket i byen i 4 år før han flyttet til Trondheim. Her fikk han en rik virksomhet som forkynner og var blant annet aktivt med i arbeidet da misjonshuset Betania ble bygd i byen.

Vi siterer strofe to (SaB):

Sku mot himlen, for hva eier
Du vel her i støvets hytter?
All ting visner jo så fort,
Deiligst drøm vi svinne bort.
Men når striden blir til seier,
Og du kors med krone bytter,
Da skal du i evig fred
Mettes av hans kjærlighet.

I 1876 utga Giverholt sangboken Lammets Pris. Sange for Søndagsskolen etc. Sangboken inneholdt vel 200 sanger og mange av disse var forfattet av ham selv. Flere av sangene herfra kom også med i Frikirkens første sangbok. Giverholt er ellers representert med en oversatt salme i Norsk Salmebok og i Landstads reviderte salmebok. Det er Wesley-salmen Dyp av nåde er hos deg som Giverholt har oversatt fra engelsk i 1876. Jens Marius Giverholt regnes ellers som en av pionerene for søndagsskolebevegelsen i Norge. Han startet arbeidet i Kristiansand og forstatte med virksomheten i Trondheim.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Sku mot himlen, se, han kommer!
Alt det våres nå der oppe!
Var enn vinternatten lang,
Deilig blir din himmelsang.
Da slår ut i lyse sommer
Alle hjertets visne knopper.
Hva du lengtet, hva du led,
Glemmes i hans salighet.

Kilder:

Sangboken (1983)

P. E. Rynning (1967), s. 58 og 342
Tobias Salmelid (1997), s. 125-126
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 749-750
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 84