O store Gud

O store Gud, når jeg i undring aner.

Salmen er skrevet av den svenske pastoren og salmedikteren Carl G. Boberg i 1886. Musikken er en svensk folkemelodi publisert i Sanningsvitnet i 1891. Teksten på engelsk er How Great Thou Art og den skulle bli en av verdens mest berømte salmesanger. Både på norsk og på svensk heter hymnen O store Gud. På svensk finner vi salmen i 1986 års psalmbok med seks strofer, mens den på norsk ofte siteres bare med fire. Originalen har derimot hele ni strofer. Salmen er oversatt til norsk av Knut J. Andersen i 1956 og vi finner den i Norsk Salmebok (2013) som nummer 284. Men da den norske versjonen fortsatt er beskyttet av åndsverkloven, siterer vi sangen på svensk og tar også med strofe 5 (org 6).

Vi siterer strofe en:

O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.

Salmen må ikke blandes sammen med den kjente Luther-salmen med samme navn. Her er den første verselinjen på norsk «O store Gud, vi lover deg». Luther-salmen bygger på den latinske Te Deum laudamus og er en gresk/latinsk salme fra 300-tallet. «O store Gud, når jeg i undring aner» er i likhet med Luther-salmen også en lovsang til Gud, men oppbygningen av Boberg’s salme er en annen. En klassisk salme har vanligvis ikke refreng, men det har «O store Gud, når jeg i undring aner».

Vi siterer refrenget:

Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

Refrenget synges to ganger. Boberg hadde nok aldri drømt om hvilken popularitet denne sangen skulle få. «How Great Thou Art» er den mest fremførte og innspilte hymnen i verden. I USA kan den nesten sidestilles med selveste nasjonalhymnen. Den synges i nær sagt alle anledninger. Men det er vel kanskje Billy Graham som har gjort salmen mest berømt i Amerika. Den ble benyttet av Billy Graham teamet første gang i Toronto i Canada i 1955. Siden da har den gått sin seiersgang verden over på alle kontinenter.

Vi siterer strofe to:

När jag hör åskans röst i stormen brusa,
Och blixtens klingor springa fram ur skyn;
När regnets kalla, friska skurar susa,
Och löftets båge glänser för min syn;

Det fortelles at det var et naturinntrykk som dannet bakgrunnen for Boberg’s hymne. Siden «All about God» skriver at Boberg var ute og gikk da han plutselig ble overrasket av et voldsomt tordenvær etterfulgt av en kraftig vind. Men da stormen var over, kunne Boberg skue utover den vakre bukten. Landskapet var klart og tydelig. I det fjerne hørte han en kirkeklokke som kimet. Han gikk hjem, åpnet vinduet i arbeidsværelset sitt og skrev ned salmen «O store Gud, när jag den värld beskådar.» Senere er salmen publisert på en rekke språk. Den første strofen er oversatt til mer enn 50 språk.

Vi siterer strofe tre:

När sommarvinden susar över fälten,
När blommor dofta invid källans rand,
När trastar drilla i de gröna tälten,
Vid furuskogens tysta, dunkla rand;

Cyberhymnal opplyser at Carl Boberg levde mellom 1859 og 1940. Han ble født i Mönsterås i Sverige og her ligger han også begravet. Boberg var sønn av en snekker og han begynte sitt arbeid til sjøs. Men allerede som 19-åring ble han omvendt til Gud og han begynte på en bibelskole i Kristinehamm. Boberg arbeidet to år som lekpredikant og redigerte ukemagasinet Sanningsvittnet fra 1890-1916. Fra 1912-1931 gjorde han tjeneste som riksdagsmann. Han har skrevet en rekke dikt og hymner og sammen med Lina Sandell leverte han mange sanger til det svenske Misjonsforbundets første sangbok.

Vi siterer strofe fire:

När jag i bibeln skådar alla under,
Som Herren gjort se’n förste Adams tid,
Hur nådefull Han varit alla stunder,
Och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid;

Carl Gustaf Bobergs salme er oversatt bl. a. til norsk, dansk, russisk, tysk, engelsk, fransk, spansk og rumensk. Trolig eksisterer hymnen også på de tre baltiske landenes språk. Og i engelsk versjon ble «How Great Thou Art» ranket som nummer to etter «Amacing Grace» i en kåring over alle tiders favoritt-hymner utført av Christianity Today i 2001.

Vi siterer strofe fem:

När jag hör dårar i sin dårskaps dimma
Förneka Gud och håna, hvad han sagt,
Men ser likväl, att de hans hjälp förnimma
Och uppehållas af hans nåd och makt;

Den danske tittelen er muligens O store Gud, når jeg dit værk betragter. Men mest berømt er nok salmen på engelsk. Det var den engelske misjonæren Stuart K. Hine som hørte hymnen i Ukraina i 1927. Salmen var først oversatt til tysk i 1907. Manfred von Glehn bodde da i Estland. Tyve år senere publiserte I. S. Prochanoff en russisk versjon som Hine fant i Ukraina. Han oversatte de tre første strofene til engelsk på slutten av 1930 årene og i 1948 ble en fjerde strofe av hymnen publisert.

Vi siterer strofe seks:

När tryckt af syndens skuld jag faller neder
Vid herrens fot och ber om nåd och frid,
Och han min själ på rätta vägen leder
Och frälsar mig från all min synd och strid;

Mange har sunget inn How great thou art på plate. Hymnen var tittelsporet på Elvis Presley’s annen Gospel LP med samme navn. For denne fikk han en Grammy Award i 1967 som «Best Sacred Performance». Elvis fikk også en annen pris i 1974 for «Best Inspirational Performance» med den samme sangen. Det er også laget film om den. På norsk er sangen blant annet spilt inn på plate av Aage Samuelsen, Bjøro Håland, Rune Larsen og Sverre Moe.

Vi siterer strofe syv:

När slutligt alla tidens höljen falla,
Och i åskådning byter sig min tro,
Och evighetens klara klockor kalla
Min frälsta ande till dess sabbatsro;

Kilder:

Sangboken (1984)

Wikipedia: Carl Boberg
Cyberhymnal: Carl Gustaf Boberg

Carl Boberg: How great thou art
Carl Boberg: O store Gud
Sangen på Wikisource