Salig er de døde hine

Salig er de døde hine.

Salmen er skrevet av den tyske dikteren Friedrich Gottlieb Klopstock og første gang publisert i hans Geistliche Lieder i 1758. Vi finner salmen som nummer 746 i Landstads reviderte salmebok og som nummer 632 i Landstads Kirkesalmebog. I begge salmebøkene har salmen tre strofer. Landstads reviderte salmebok har plassert den under «Sykeleie, død og jordeferd», mens den i gamle Landstad står oppført under «Særlige Salmer». Salmen er også tatt inn i Sangboken (SaB) som nummer 815 med tre strofer og vi siterer salmen etter denne.

Vi siterer strofe en (SaB):

Salig er de døde, hine
Som dør i Herren, ingen pine
Skal noensinne røre dem.
Ånden sier de får hvile,
Og brutt er alle dødens pile,
De funnet har et fredens hjem.
Og deres gjerning all
Dem hisset følge skal,
Pris skje Herren, som vel har gjort!
Dem som gikk bort,
Han favner innen himlens port.

Friedrich Gottlieb Klopstock ble født i Quedlinburg i Tyskland 2. juli 1724. Han studerte ved universitetet i Jena i 1745 og året etter i Leipzig hvor han begynte å lese teologi. Men han var imidlertid mer opptatt av litterære sysler og allerede i 1748 forlot han universitetet i Leipzig og fikk seg en huslærerpost i Bad Langensaza. Her forelsket han seg i kusinen Sophia Schmidt og paret giftet seg i 1754. Samlivet varte i fire år. Hans hustru døde i barselseng i 1758 og hennes bortgang kom siden til å prege mye av det Klopstock skrev. Klopstock er kjent for blant annet å ha skrevet eposet Messiaden og han regnes som en av de mest betydningsfulle diktere i tysk litteraturhistorie. Han fungerte også som idealet for salmediktere som leverte bidrag til Guldbergs Salmebog. Den danske salmedikteren Birgitte Cathrine Boye var svært begeistret for Klopstocks salmer. Friedrich Gottlieb Klopstock døde i Hamburg 14. mars 1803.

Vi siterer strofe to (SaB):

Takk, tilbedelse og ære,
Makt, visdom, herlighet skal være
Guds Lam som verdens synder bar!
Skare, som har overvunnet,
Som har din seierskrone funnet,
Pris Lammet som oppofret var!
Han gikk for oss i grav,
Vi står med ham derav,
Synger seiers- og gledeskvad
I englerad,
I Herrens lys og himlens stad.

Salmen ble oversatt til norsk av Magnus Brostrup Landstad i 1861. Den tyske tittelen på salmen er «Selig sind des Himmels Erben» og det er originalens første og to siste strofer som ble oversatt fra tysk av Landstad. Salmen ble skrevet mens Klopstock var i København og han skriver at salmen kan synges som en forberedelse til døden. Den kan også benyttes til begravelser, beretter han videre. Salmen bygger blant annet på ordet i Åp 14, 13: «Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja,» svarer Ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.»»

Vi siterer strofe tre (SaB):

Ikke månen, ikke solen,
Et bedre lys fra nådestolen
Er Krist, Guds Sønn, vår Herre bold.
Dagen hvortil vi har stundet,
Nu, Gud skje lov, er den opprunnet,
Vår Herre selv er sol og skjold,
Nu sørger vi ei mer,
Det gamle borte er,
Halleluja, Her er det ny!
Bort gravnatts sky!
Rinn opp, Guds store morgengry!

Kilder:

Bibelen (2005)

Sangboken (1962)
Landstads reviderte salmebok (1960)
Landstads Kirkesalmebog (1910)

P. E. Rynning (1967), s. 259 og s. 348
Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 63-64 og sp. 789

Friedrich Gottlieb Klopstock på Wikipedia
Friedrich Gottlieb Klopstock på Store Norske Leksikon
Friedrich Gottlieb Klopstock på CyberHymnal