Av nåde alt jeg får

Av nåde alt jeg får.

Dette er en kjent sang skrevet av den engelske frikirkepresten Philip Dobbridge i 1755. Vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 185 med fire strofer og refreng. Den er oversatt til norsk rundt år 1900. Strofe to er ved den engelske presten Augustus Montague Toplady.

Vi siterer strofe en (SaB):

Av nåde alt jeg får
Hos Gud fra først til sist,
Av nåde leges mine sår
Av legen Jesus Krist.

Doddridge var sønn av en kjøpmann i London og den yngste av 20 barn. Hans mor var datter av en luthersk prest som hadde måttet flykte fra Bøhmen for sin tros skyld. Av henne lærte han og be, skriver Aanestad.

Vi siterer refrenget (SaB):

Nådefulle Gud,
Synd du sletter ut,
Jesus tok all synd som sin,
Og derfor også min.

Det er en enkel sang med en klassisk oppbygning over synd og nåde. Jesus tok all synd som sin, og derfor også min. I tillegg til forsoningen finner vi også de kjente motivene med Jesus som legen og menigheten som Kristi brud. Derfor står også både himmelen og kronen omtalt i strofe tre. Strofe fire er en bønn om å få Jesus sinnelag og å ligne mer på ham.

Vi siterer strofe to (SaB):

Av nåde ble mitt navn
Ført inn i livets bok,
Av nåde fikk jeg se Guds Lam
Som syndebyrden tok.

Sangen er en fri oversettelse av den engelske teksten «Grace! ’tis a charming sound». Den ble publisert i Sankeys «Sacred Songs and Solos» i 1875, men det var da i en bearbeidet utgave av A. M. Toplady fra 1776. Det er for øvrig Sankey som har lagt til koret og skrevet melodien til sangen.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Av nåde går den vei
Som hjem til himlen bær,
Av nåde Gud vil krone meg
Når jeg hans åsyn ser.

Teksten som ligger nærmest opp til originalen er strofe tre. I tillegg er den opprinnelige overskriften beholdt. Tittelen som Dobbridge satte på sangen sin var «Frelse av nåde». Han har for øvrig skrevet over 400 salmer i tillegg til sitt øvrige forfatterskap. Philip Doddrodge døde av tuberkulose i 1751, 49 år gammel. Han ligger begravet i Lisboa.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Jeg ennå har en bønn:
Gi, nåderike Gud,
At mer jeg ligne må din Sønn,
Som festet meg til brud!

Kilder:

Sangboken (1962)

Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 490

Philip Doddridge på Hymnary.org
Philip Doddridge på Wikipedia