Frykter jeg min tro å miste

Frykter jeg min tro å miste.

Sangen er skrevet av Ada Ruth Habershon i 1906. Vi finner den i Sangboken (1968) som nummer 248 og i Sangboken (SaB) fra 1983 som nummer 314 med fire strofer. Sangen ble oversatt til norsk av Knut Truls Lunde i 1909 og den står plassert under temaet ”Guds omsorg, tro og tillit”. Den engelske originalen heter When I fear my faith will fail. Sangen omtales gjerne også som He Will Hold Me Fast etter melodien som er ved Robert Harkness fra 1906.

Vi siterer strofe en (SaB):

Frykter jeg min tro å miste,
Jesus holder fast!
Vil til fall meg Satan friste,
Jesus holder fast.

Ada Ruth Habershon ble født i Marylebone i England 8. januar 1861. Hennes far var den kjente legen Dr. Samuel Osborne Habershon og moren hennes het Grace Habershon. Ada gikk på kostskole i Dover, men bodde ellers det meste av sitt liv i London. Hun vokste opp i et kristent hjem med troende, bedende foreldre og hennes unge hjerte ble ”tidlig ledet til tro på Frelserens kjærlighet”, skriver Aanestad.

Vi siterer koret:

Han meg holder fast,
Han meg holder fast.
For min Frelser elsker meg,
Han meg holder fast.

Mrs Habershon var en dyktig skribent og godt kjent i sin Bibel. Hun ble snart medlem i sirkelen rundt predikanten Charles Spurgeon. Og i 1884 møtte Ada R. Habershon de kjente vekkelsesforkynneren Dwight L. Moody og Ira D. Sankey under deres forkynnerreise i England. På oppfordring fra Moody besøkte hun USA hvor hun holdt en rekke forelesninger over Det Gamle Testamentet.

Vi siterer strofe to (SaB):

Snart jeg ville taket slippe,
Han må holde fast.
Lett min kjærlighet kan glippe,
Han meg holder fast.

Det var i 1899 at Ada Ruth Habershon skrev sin første sang. Mrs Habershon skrev flere salmer på tysk og hennes første engelskspråklige salmer kom i 1901 mens hun lå syk. I 1905 turnerte Charles M. Alexander og Ruben A. Torren i Storbritannia og Alexander spurte Habershon å hun kunne skrive salmer til bruk under denne evangeliske kampanjen. Habershon sendte Alexander i denne anledning over 200 salmer.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Den han vant, han aldri glemmer,
Jesus holder fast.
Som sin dyre skatt meg gjemmer,
Han meg holder fast.

Robert Harkness forteller på CyberHymnal hvordan sangen Han meg holder fast ble til (fritt oversatt): ”Under en kampanje i Toronto i Canada, kom en ung mann til meg og sa han var redd for at han ikke ville være i stand til å holde fast ved troen. En dag eller to senere sendte jeg et brev til Miss Ada Habershon i London hvor jeg ba om en sang med forsikring om å lykkes i det kristne livet. Ukene gikk og et par måneder senere, under en stor kampanje i Philadelphia i USA, mottok jeg syv nye sanger skrevet av Miss Habershon. Det var Dr. Torrey som holdt preken denne ettermiddagen og jeg satte av tid til i å skrive melodier til disse syv tekstene. En av dem var Han meg holder fast. Samme kveld ble den introdusert av Chas. M. Alexander for et publikum på 4.000 mennesker. Sangen vakte umiddelbar begeistring og den har fortsatt sin gang over store deler av verden hvor den er blitt oversatt til en rekke språk.”

Vi siterer strofe fire (SaB):

Jeg ble kjøpt med Jesu vunder,
Han meg holder fast.
Han lar ei min sjel gå under,
Han meg holder fast.

Kilder:

Sangboken (1968)
Sangboken (1983)

Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 689 og 821-822

Sangen i midi fra CyberHymnal
Ada Ruth Habershon på Wikipedia
Ada Ruth Habershon på CyberHymnal

He will hold me fast