Å jeg er så salig

Å jeg er så salig i Jesus.

Teksten er ved Arthur Tappan Pierson. Sangen ble oversatt av Elevine Heede og vi finner den i Metodistenes Salmebok (MeS) som nummer 201 med fire strofer og refreng. Melodien er ved James McGranahan.

Vi siterer strofe en (MeS):

Å jeg er så salig i Jesus,
Hans blod all min skyld har betalt.
Jeg gråter og synger av glede
For Gud har nå utslettet alt.

Den amerikanske presten og sangforfatteren Arthur Tappan Pierson ble født i New York City i 1837 og fikk sin utdannelse ved Hamilton College og ved Union Theological Seminary. Han begynte tidlig å skrive sanger og er blant annet kjent for Once I was dead in sin, With harps and with viols og vår sang som i original heter O, I am so happy in Jesus. Vi finner for øvrig hele 43 oversettelser av Elevine Heede i Metodistenes Salmebok, men bare denne ene etter A.T. Pierson.

Vi siterer koret (MeS):

Å jeg er så salig i Jesus,
Fordi han har gjenløst min sjel
Og kjøpt meg en plass i sin himmel,
Ja han har gjort alle ting vel.

Pierson var i utgangspunktet metodist, men han gikk senere over til den presbyterianske kirken i New York. Som 20-åring opplevde han en åndelig fornyelse, og gikk inn i prestegjerningen da han var ferdig med studiene sine. Arthur T. Pierson arbeidet hele sitt liv med evangelisering og misjonsvirksomhet. Han har et omfattende forfatterskap bak seg. De siste årene av sitt liv bodde Pierson sammen med sin kone i Brooklyn. Han døde i 1911.

Vi siterer strofe to (MeS):

Å jeg er så salig i Jesus,
Og lever i tro på hans navn.
Jeg vet nå at alt hva han sender,
Det er til mitt evige gavn.

Det er en fortrøstningsfull tone over Piersons salme. Alle strofene innledes med de samme ordene: Å jeg er så salig i Jesus. Men mens den første strofen understreker syndsforlatelsen, så er det Guds gode plan med oss som vektlegges i strofe to. Alt som Gud sender oss, er til vårt evige gavn.

Vi siterer strofe tre (MeS):

Å jeg er så salig i Jesus,
fordi jeg tør kalle ham min.
Og derfor jeg nå ham vil tjene,
Av hele mitt hjerte og sinn.

Mens de to første strofene mest poengterer de objektive sannhetene ved troen, så finner vi mer det subjektive resultatet av troen i den siste halvdelen av salmen. Strofe tre understreker tjenesten, mens den siste strofen munner ut i målet for vandringen på jorden, nemlig i himmelen.

Vi siterer strofe fire (MeS):

Å jeg er så salig i Jesus,
Og når det er så her på jord,
Hva må det vel da bli i himlen,
Å sitte som gjest ved hans bord.

Kilder:

Metodistenes Salmebok (1987)
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 672-673

Arthur Tappan Pierson på Wikipedia