Å se i nåde til meg ned

Å, se i nåde til meg ned.

Salmen er skrevet av den norske dikterpresten Claus Frimann i 1794. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 625 med tre strofer. Norsk Salmebok oppgir en melodi ved Michael Praetorius fra 1610.

Vi siterer strofe en (NoS):

Å, se i nåde til meg ned
du Gud, alle godhets Fader,
og kom i hu din miskunnhet,
du som vår synd forlater.
Jeg har forbrutt meg mot ditt bud,
la dog min skyld bli slettet ut!
Gud, vær meg synder nådig!

Claus Frimann ble født på Selje i Nordfjord 15. mai 1746. Som 19 åring ble han huslærer hos presten Meldahl i Fana og kom 15 år senere til å gifte seg med hans datter, Anna. Frimann avla teologisk embetseksamen i 1768 og ble i 1771 kapellan i Volda på Sunnmøre. Fra 1780-1822 var han sogneprest i Davik i Nordfjord. Frimann var prost i Nordfjord fra 1800-1817. Han døde i Davik 11. oktober 1829.

Vi siterer strofe to (NoS):

Ja, jeg har vendt meg bort fra deg,
fra deg, du evig høye!
Hva jeg har gjort, forferder meg
og står meg klart for øye.
Samvittighetens røst er sår,
med angers bønn for deg jeg står.
Gud, vær meg synder nådig!

Frimann hadde et stort navn som dikterprest i sin samtid. Han hentet ofte sine motiver fra norsk natur og folkeliv. Frimann er ofte kalt for almuens sanger. ”Og hans mål var å få folket selv til å synge”, skriver Aanestad om ham. ”Det er få diktere i Norge som har flere folketoner til sangene sine enn Claus Frimann”, forteller han videre. Hans salmer er kjennetegnet av det enkle og barnlige. Det er tatt inn 4 salmer av ham i Samisk Salmebok og 3 salmer i Norsk Salmebok. Frimann ble utnevnt til kommandør av Danebrog orden.

Vi siterer strofe tre (NoS):

For Jesu skyld, i nåde se
til meg, så jeg begynner
på nytt og lar din vilje skje,
frels meg fra mine synder.
For Jesu skyld, din kjære Sønn,
vend øret til mitt hjertes bønn:
Gud, vær meg synder nådig!

Kilder:

Norsk Salmebok (1984)

Tobias Salmelid (1997), s. 118
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 681-682

Claus Frimann på Den frie norske salmesiden

NB. Bildet på Den frie norske salmesiden er feil.