Kom nå for deg beredt

Kom nå for deg beredt.

Salmen er skrevet av den engelske metodistpresten Henry Burton omkring 1875 og oversatt til norsk av Kirsten Hansen i 1878. Vi finner den i Metodistenes Salmebok som nummer 141 og i Sangboken (SaB) som nummer 199 med fire strofer. Melodien er ved P. P. Bliss fra ca. 1870.

Vi siterer strofe en (SaB):

Kom, nå for deg beredt
Måltidet er!
Motta det livets brød,
Brutt for enhver!
Motta hans frelse fritt,
Den blir av nåde gitt.
Alt det han har er ditt.
Kom, synder, kom!

Dette er en klassisk salme som skildrer nattverdsbrødet som livets brød og nattverdsvinen som livets vann. Det er de livgivende elementer i nattverdsmåltidet innstiftet av Jesus selv. Nattverden er for alle syndere som har bruk for Jesus og vil leve sitt liv sammen med ham.

Vi siterer strofe to (SaB):

Kom nå til livets flod,
Kilden så klar,
Lindring for sorg og nød
Alltid den har!
Tusener stillet her
Glade sin sjels begjær,
Ennå ei tømt den er,
Kom, synder, kom!

Henry Burton ble født i Swannington i Leicestershire i England i 1840. Foreldrene flyttet til USA mens han var barn og Burton fikk sin utdannelse ved Beloit College i Wisconsin. Etter eksamen hans ble han en lokal predikant i Methodist Episcopal Church. Han fungerte også som assistent for en bror av Miss Frances E. Willard og arbeidet seks måneder som sogneprest i Monroe i Wisconsin. På grunn av sviktende helse, returnerte imidlertid Henry Burton til England hvor han fra 1865 virket innenfor den wesleyanske kirken. Hans arbeidet hovedsakelig i Lancashire og i London. Henry Burton har gitt ut en diktsamling og en kommentar til Lukas-evangeliet. I sine siste leveår var han blind. Henry Burton døde i 1930.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Kom til Guds nådestol,
Frimodig vær!
Kraften til livets strid
Henter du der.
Hva du enn trenger til,
Der du det finne vil,
All ting for Jesu skyld,
Kom, synder, kom!

Burton har skrevet salmene There’s a Light upon the Mountains, O Maker of the Sea and Sky og Break og Day of God Oh Break, men han er mest kjent for salmen Come for the feast is spread. På norsk har den fått tittelen Kom nå for deg beredt.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Kom til det gode land,
Pilgrim, vær snar!
Høyt over jordisk strand
Hjemmet du har.
Der venter deg din lønn,
Der er din krone skjønn,
Der er Guds egen Sønn,
Kom, pilgrim, kom!

Kilder:

Sangboken (1983)
Metodistenes Salmebok (1987)

Tobias Salmelid (1997), s. 51 og s. 228
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 346-347

Henry Burton på Wikipedia
Henry Burton på CyberHymnal