Jeg løfter mine hender

Jeg løfter mine hender.

Salmen ”Jag lyfter mina händer” er skrevet i 1694 og bygger på salme 121 i Bibelen. Vi finner den som nummer 33 i Den svenska psalmboken (SP) fra 1819 og som nummer 238 i 1986-års psalmbok. Salmen står sitert med tre strofer og den er plassert under ”Skapelsen og forsynet”.

Vi siterer strofe en (SP):

Jag lyfter mina händer
Upp till Guds berg och hus,
Från dem han hjälpen sänder
Och skickar ut sitt ljus.
Mig Herren hjälp bejakar,
Som jord och himmel gjort:
Min bön han ej försakar
Men skyddar mig alltfort.

Salmen er skrevet av Jakob Arrhenius og videre bearbeidet av Jesper Swedberg. Denne versjonen er i hovedsak bevart i 300 år siden ingen annen opphavsmann er angitt etter dette. Salmen er den eneste salmen av Arrhenius som har vært i bruk i Norge, men Jakob Arrhenius er verken representert i Landstads reviderte salmebok eller i Norsk Salmebok med noen salme. På svensk er salmen er av de mest kjære originale salmene etter Arrhemius. Han er representert med 17 salmer i Den svenska psalmboken fra 1819. I 1986 års psalmbok er det imidlertid bare 3 originale og 4 bearbeidede og oversatte salmer etter Arrhenius.

Vi siterer strofe en etter Wikisource (WS):

Jag lyfter mina händer
Upp till Guds berg och hus,
Från dem han hjälpen sänder
Och skickar ut sitt ljus.
Mig Herren alltid leder,
Som jord och himmel gjort;
Han hör mig när jag beder,
Och skyddar mig alltfort.

Jakob Arrhenius ble født i Linköping 31. oktober 1642 og er kjent både som salmedikter og som professor i historie i Uppsala. Aanestad skriver at han også flink forretningsmann som fikk orden på universitetets arkiver og økonomi. Jakob Arrhenius overlot sitt professorat til sin eldste sønn, Lars, i 1716 og døde på Hembringe gård 13. april 1725, 82 år gammel.

Vi siterer strofe to (WS):

Han låter mina fötter
Ej slinta, ty han är
En väktare ej trötter
Och blir mig alltid när.
Han nådigt mig bevarar
Och skyddar mig från fall,
Mig dag och natt försvarar,
Välsignar ock mitt kall.

Salmen ”Jag lyfter mina händer” kan synges som en lovprisning til Gud for hans storhet og beskyttende kraft. Den er inspirert av Salme 121 hvor det i den nyeste norske Bibelen heter: ”Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Han lar ikke din fot bli ustø, din vokter blunder ikke. Nei, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge, han er ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen og månen ikke skade deg om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.” (Salme 121, 1-8).

Vi siterer strofe tre (WS):

Allt ont han från mig vänder
Och frälsar kropp och själ.
Vad än som här mig händer,
Så slutar det dock väl.
Min utgång han bevarar,
Min ingång likaså:
Sin nåd Gud aldrig sparar
För dem med honom stå.

Kilder:

Bibelen (2005)
Den svenska psalmboken (1930)

Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 130-131 og sp. 1066

Jakob Arrhenius på Wikipedia