Et forvillet barn jeg var

Et forvillet barn jeg var.

Sangen er skrevet av den engelske frelsesoffiseren James Conner Bateman i 1886. Vi finner den i Frelsesarmenens sangbok (FaS) fra 1948 som nummer 328 med tre strofer og refreng. Sangen er plassert under kapitteloverskriften «Vitnesbyrd og lovprisning». I Frelsesarmenens sangbok fra 1977 står sangen som nummer 405 og her er sangen plassert under «Lovsang». Aanestad skriver at den engelske originaltittelen er Home once more. Sangen har vært i Frelsesarmeens sangbøker siden 1892.

Vi siterer strofe en (FaS):

Et forvillet barn jeg var,
Men kom atter hjem til Far,
Hjem til folden, bort fra verdens tomme fryd.
Frelsens dag for meg opprant;
For den gode Hyrde fant
Ennå et forvillet får, ja ennå ett.

Vi har funnet 10 sanger av James Bateman på engelsk. Aanestad oppgir 5 sanger på norsk og fire av Batemans sanger er også tatt inn i Frelsesarmenen sangbok. Det er Sjel i mørkets gys, Et forvillet barn jeg var, Jeg var fortapt og blind og Jeg vegen er har Jesus sagt.

Vi siterer koret (FaS):

Nå er jeg kommet hjem.
Ære være Gud, nå er jeg kommet hjem.
Min Jesus kalte meg
Fra syndens ville veg,
O, ære være Gud, nå er jeg kommet hjem.

Et forvillet barn jeg var er en sterkt personlig preget sang som forteller om et menneske som vandret på ville veier, men som kom hjem til Gud og ble vunnet for Kristus og hans rike. James Conner Bateman ble født i Hull i Yorkshire i England 18. november 1854 som sønn av en linkjoleskredder. Det viste seg at gutten var musikalsk og svært begavet, men som ungdom kastet han bort mye av livet sitt på kroer og kneiper med lystig sang og spill. En dag mens han satt i en skjenkestue og drakk, dro et korps fra Frelsesarmeen forbi og i stedet for å gjøre narr av frelsessoldatene, ble Bateman kalt av Gud og frelst.

Vi siterer strofe to (FaS):

Mildt jeg hører Herrens røst,
Den til hjertet taler trøst,
Hvisker sakte ømme ord inni min sjel:
Barn for Satans garn ei frykt,
Ved mitt hjerte der er trygt.
Og Guds engler tiljubler ennå en.

Etter sin omvendelse virket Bateman først som frelsessoldat i Hull. Siden besøkte han også andre byer. Etter hvert ble Bateman også frelsesoffiser og han ledet flere store korps i England. Bateman hadde en god stemme og han spilte på flere instrumenter. Han laget også selv både tekst og melodi til flere av sine sanger. James Conner Bateman døde i Pentre i Sør-Wales 5. juni 1888, 33 år gammel. Som sangforfatter og komponist regnes han som en av pionerene innenfor Frelsesarmeen.

Vi siterer strofe tre (FaS):

Når min vandring sluttet er,
Og jeg havner salig der,
Hvor den frelste skare om Guds trone står,
Skal jeg gylne harper slå
Og for evig juble få:
Frelst er et forvillet barn, ja ennå ett.

Kilder:

Frelsesarmeens sangbok (1948)
Frelsesarmeens sangbok (1977)

Haakon Dahlstrøm (1990), bd 1, s. 112-113
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 193-194 og 575

James Conner Bateman på HymnTime
James Conner Bateman på hymnary.org