Reis deg Guds menighet

Reis deg, Guds menighet.

Salmen er skrevet av den norsk-amerikanske presten og sangbokutgiveren Melchior Falk Gjertsen i 1897. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) fra 1985 som nummer 514 med fem strofer.

Vi siterer strofe en (NoS):

Reis deg, Guds menighet! Natten er omme,
solkledd står dagen med kall fra din Gud.
Frihet han kjøpte deg, han som snart skal komme,
kast dine bånd, du er Jesu brud!

Misjonssalme Reis deg Guds menighet er en oppfordring til Guds folk om å gå med kallet til frelse til alle jordens unådde folkeslag før det blir for sent. En dag skal brudgommen komme tilbake og hente sin brud hjem til seg og da er det for sent. Melodien til salmen er ved Alexej Fjodorovitsj Lvov. Der er den samme tonen som også benyttes i den russiske tsarhymnen fra 1833, skriver store norske leksikon.

Vi siterer strofe to (NoS):

Gled deg, Guds menighet! Herlig å være
sannhets og frihets og kjærlighets tolk!
Til de forvillede bud fra hjemmet bære,
samle og løfte et elsket folk!

Vi finner salmen i en rekke nyere og eldre salmebøker. Norsk Salmebok fra 2013 har salmen som nummer 690, mens vi i Metodistenes Salmebok (1987) finner den som nummer 381. I den danske sangboken Hjemlandstoner (1989) finner vi salmen som nummer 256 med fire strofer. Her er tittelen Rejs dig, Guds menighed. I den norske Sangboken kom salmen tidlig inn. Vi finner den blant annet i 1933 utgaven som nummer 566 med fem strofer. I en nyere utgave fra 1983 står salmen som nummer 751. Salmen regnes som en av våre mest kjente misjonssalmer og synges på utallige misjonsmøter og samlinger om Guds Ord.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Skynd deg, Guds menighet! Folkenes skarer
venter i mørke på lys og på fred.
Send dine vitner ut med det ord som varer!
Skynd deg, vær snar, før enn sol går ned!

Melchior Falk Gjertsen ble født i Kaupanger i Sogn og Fjordane i 1847. Etter at han var ferdig med katedralskolen i Bergen, reiste han til Amerika og slo seg ned her for godt. Falk Gjertsen studere teologi ved Augustana semianry og ble prest og senere skoledirektør i Minneapolis. Samen med Th. S. Reimstad utga han Sangboken i Minneapolis i 1897. Melchior Falk Gjertsen døde i 1913.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Arbeid, Guds menighet! Plass må du finne,
plass for hver troende sjel i din hær!
Herren har bruk for dem, hver en mann og kvinne,
høsten er stor, og så få vi er.

Vi har en rekke sanger etter Melchior Falk Gjertsen. Han er også kjent for å ha skrevet Jeg vet en vei så full av trengsel og Dypt i mitt hjerte senkes skjønne toner ned. I tillegg har vi også den oversatte påskesalmen 1898 som heter Der går fra urtegården til Golgata en sti. Vi finner den blant annet på nynorsk i Norsk Salmebok (2013) i en oversettelse av Arve Brunvoll fra 2011. Originalen på svensk heter Det går från örtagården till Golgata en stig. Sangen er opprinnelig fra 1889.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Reis deg, Guds menighet! Snart lyder ropet:
Brudgommen kommer i herlighets skrud!
Da skal han hente deg, da oppfylles håpet,
kronen er din, skjønne kongebrud!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salnebok (2013(

Tobias Salmelid (1967) s. 329-330
John Stene (1933), s. 91
Lars Aadland (1962), bd 1, sp. 751-752
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 113

Om salmen på snl.no
Salmen på YouTube
Om Melchior Falk Gjertsen på Wikipedia