Gå varsomt min sjel

Gå varsomt, min sjel

Dette er en salme skrevet av Olof Kolmodin i 1742. Vi finner den i Norsk Salmebok som nummer 411 med fem strofer under temaet ”Lydighet og etterfølgelse”. Salmen ble oversatt til norsk av Gustav Jensen i 1915.

Vi siterer strofe en (NoS):

Gå varsomt, min sjel, og gi akt på din gang!
For veien er snever og porten er trang
som fører til livet; og de er kun få
som finner den rett, og som tro vil den gå.

Olof Kolmodin ble født i Uppland Sverige i 1690. Han var en svensk luthersk ortodoks sogneprest med herrnhutisk påvirkning. Kolmodin er kjent både som prest, sangbokutgiver og salmedikter. Israel Kolmodin var hans farbror. Han har også utgitt en oppbyggelsesbok med sangandakter. I Norsk Salmebok er han representert med to originale salmer. Han døde i 1753, 63 år gammel.

Vi siterer strofe to (NoS):

Den vei må du varsomt, i ydmykhet gå,
og våke i bønnen om frem du skal nå.
Et skritt kun til siden deg bringer i nød,
for kjødelig frihet er åndelig død.

Vi finner salmen i Landstads reviderte salmebok som nummer 524. Her står salmen plassert under ”8. søndag etter trefoldighet”. Salmens tittel er ”Gå varsomt, o sjel, og gi akt på din gang”. Hos Landstad har salmen seks strofer. Den ble også oversatt til nynorsk av Bernt Støylen i Stille Stunder i 1924 med fem strofer.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Sørg alltid med flid for din fattige sjel!
Søk Guds rike først, velg den evige del!
Betenk at du engang skal svare for Gud,
om du ved å synde forderver hans brud!

Salmen ble ikke tatt med i 1819 års psalmbok, men den ble bearbeidet av Lars Stenbäck i 1869 0g 1880 og tatt med i tillegget til 1819 års psalmbok i 1921. Vi finner salmen i 1937 års psalmbok med seks strofer og i 1986 års psalmbok med fem strofer. Salmen ble bearbeidet av Anders Frostenson i 1977.

Vi siterer strofe fire (NoS):

La Jesus deg rense fra skyld med sitt blod,
så får du til daglig omvendelse mot!
All byrde av vantro og synd fra deg kast!
Se til at du gjør din utvelgelse fast!

En av prekentekstene for 8. søndag etter trefoldighet er hentet fra Matt 7, 21-29: ”Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’ Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.» Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.”. Jesus understreker at bare den som har bygget livet sitt på den rette grunnvoll, vil bli stående i dommen. Det er Jesus som er vår rettferdighet for Gud, ikke våre gjerninger. Bare den som har tatt sin tilflukt til Jesus, blir frelst: «Han gir deg av nåde det evige liv.»

Vi siterer strofe fem (NoS):

Gå trofast og lydig i Frelserens spor!
Hos ham får du kraft til rett vandring på jord.
Hans byrde er liflig, ditt hjerte ham giv!
Han gir deg av nåde det evige liv.

Kilder:

Bibelen (2005)
Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 225
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 67
P. E. Rynning (1967), s. 96 og 348
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 73-74

Olof Kolmodin på Wikisource
Gå varsamt, min kristen
Olof Kolmodin på Wikipedia