Min tro ser opp til deg

Min tro ser opp til deg

Salmen er skrevet av den amerikanske presten og salmedikteren Ray Palmer i 1830. Vi finner den i Metodistenes Salmebok (MeS) som nummer 192 med fire strofer. Salmen er oversatt til norsk av Jeanette H. Amundsen. Det er ikke oppgitt noe årstall og heller ikke dødsår. Men Amundsen ble født i 1866 så vi regner med at vi er innenfor 70 årsregelen for copyright. Melodien er ved Lowell Mason fra 1831. Den engelske orignaltittelen er My faith looks up to Thee.

Vi siterer strofe en (MeS):

Min tro ser opp til deg,
Lam, du som led for meg,
Frelser, min Gud.
Lytt til min ringe bønn,
Rens meg fra synd i lønn,
Led meg, o du Guds Sønn,
I dine bud!

Ray Palmer ble født på Little Compton på Rhode Island 12. novemer 1808. Faren var dommer og underviste selv gutten til han var 13 år. Da måtte han forlate hjemmet og klare seg på egen hånd. Ray ble omvendt til Gud i 15 års alderen og begynte å lese. Han studerte ved Phillip Academy i Andover i Massachusetts og ble uteksaminert ved Yale College i 1830. Etter Yale var han først lærer for unge damer i New York og siden på et college for jenter i New Haven i Connecticut.

Vi siterer strofe to (MeS):

La nådens rike vell
Styrke min svake sjel,
Frelser så mild.
Du døde i mitt sted,
O, la din kjærlighet
Gløde mitt hjerte med
En hellig ild!

I 1835 ble Ray Palmer ordinert til prest i Central Congregational Church, Bath, Maine til 1850. Under pastortiden sin her besøkte i 1847 også Europa. I 1850 ble Ray Palmer utnevnt til pastor ved First Congregational Church i Albany i New York og i 1865 tilsatt som sekretær for den amerikanske Congregational Union i New York. Han trakk seg seg tilbake til Newark i New Jerseyi 1878. Ray Palmer døde i Newark 29. mars 1887.

Vi siterer strofe tre (MeS):

På livets dunkle vei,
Hvor sorg omringer meg,
Jesus, vær min.
Byd mørket bli til dag,
Tørr savnets tårer av,
O, la meg til min grav
Helt være din!

Ray Palmer har publisert mange salmer. Noen av dem er hans egne og andre er oversettelser. Palmer har også utgitt flere prekener og anmeldelser. Salmen My faith looks up to Thee ble skrevet under en ledig stund fra undervisningen på college i New York i 1830. Forfatteren sier om sin komposisjon at han skrev hva han følte og med litt innsats fikk han nedtegnet strofene i salmen. ”Jeg minnes jeg skrev dem med svært ømme følelser og endte den siste linjen med tårer”, forteller han videre. Kort tid etterpå ble salmen gitt til Dr. Lowell Mason som satte melodi til teksten. Salmen har gått inn i de fleste moderne samlinger i alle engelskspråklige land og er blitt oversatt til en rekke språk. På latin har den fått tittelen Fides Te mea spectat.

Vi siterer strofe fire (MeS):

Når endt er livets drøm,
Når dødens kalde strøm
Ruller mot strand –
Frelser fra Golgata,
Vær min ledsager da,
O, bær meg trygt herfra
Til himlens land.

Kilder:

Metodistenes Salmebok (1987)
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 634-635

Ray Palmer på HymnTime
Ray Palmer på Hynmnary.org
Ray Palmer på Encyclopdia online