Si allting til Jesus

Si allting til Jesus.

Sangen er skrevet av Mathilde Wiel-Öjerholm i 1881. Vi finner den i Sangboken (SaB) som nummer 586 med tre strofer. Sangen står plassert under temaet «Bønn».

Vi siterer strofe en (SaB):

Si allting til Jesus, han kjenner deg så vel,
Han vet hva som engster og trykker tungt din sjel!
Om dine beste venner deg enn kan misforstå,
Din Jesus deg dog kjenner, til ham du trygt kan gå!

Mathilde Wiel-Öjerholm ble født på gården Lundestad ved Halden 12. desember 1858 som barn nummer 11 i en søskenflokk på 13, skriver Aanestad. Hennes far var en velstående bonde fra en gammel norsk familie. Da Mathilde var nesten 10, flyttet familien til Säffle i Värmland, men Mathilde og hennes søster Otillia var ofte tilbake i Norge og tilbrakte sommerferier sammen med slektninger i Halden. Vinteren 1875 besøkte Mathilde og Otillia fetterne i Norge. Deres foreldre hadde begge plutselig avgått ved døden. Mens de var i huset, hadde tjenestejenten Sofie, funnet Mathilde noe «plagsom» og hadde blandet arsenikk i Mathildes havresuppe. Mathilde ble voldsomt syk, men intetanende, fortsatte hun å spise den maten som Sofie tilberedte. Mathilde døde ikke av første giftforsøk, men etter den andre forgiftningen hun ble så svak at hun var nesten lammet, og måtte bruke krykker.

Vi siterer strofe to (SaB):

Blir livsveien ensom og tornefull og trang,
Å, si det til Jesus, han vandret den engang!
For han din venn vil være Så ei du ensom går,
Vil dine byrder bære Og lege dine sår.

I et nytt forsøk på å ta livet av Mathilde, tente Sofie på huset der hun bodde. Men på tross av hennes svake tilstand, overlevde Mathilde dødsbrannen på en mirakuløs måte. Obduksjonen av likene til Mathildes onkel og tante, avslørte imidlertid store mengder av arsenikk i hår og negler. Sofie ble arrestert for drap, samt drapsforsøk, og dømt til døden. Kildene opplyser at Mathilde Wiel skal ha besøkt Sofie på krykker i fengselet. Også presten hadde lange samtaler med den dødsdømte og Sofie kom til tro på Jesus. Hennes siste ord skal ha vært: «Nå går jeg hjem til Jesus, jeg!». 20. februar 1876 ble Sofie Johannesdotter henrettet i Halden. Hun var den siste kvinnen som ble halshugget i Norge. Men Mathilde Wiel kunne bevege seg ganske fritt etter to år og i 1882 ble hun gift med den svenske metodistpastoren Johan Melcher Öjerholm. Etter en alvorlig lungsesykdom vinteren 1984-1985, flyttet imidlertid paret i 1887 til Texas i USA. Her levde Mathilde Wiel Öjerholm de siste 16 årene av sitt liv. Hun har skrevet en rekke kristne sanger og komponert flere melodier. På norsk er hun kjent for Si allting til Jesus, Unge kristen du som nyss har funnet og Å jeg vet et land hvor Herren Gud. Vi finner to av hennes sanger i Sangboken. Mathilde Wiel-Öjerholm døde trolig i Travis County i Texas 20. august 1903, 45 år gammel.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Den ringeste småting som kommer i din vei,
Å, si det til Jesus, så vil han hjelpe deg!
Nei, intet er for lite Din Frelser å betro,
Å, si det kun til Jesus Så får ditt hjerte ro!

Kilder:

Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 355 og 434
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1144-1145

Mathilde Wiel på Ojerholm.com
Sofie Johannesdotter på Wikipedia

Å jeg vet et land hvor Herren Gud

Å jeg vet et land hvor Herren Gud.

Sangen er skrevet av den norsk-amerikanske forfatteren og salmedikteren Mathilde Wiel-Öjerholm i 1882. Vi finner den i Sangboken fra 1962 som nummer 864 og i Sangboken (SaB) fra 1983 som nummer 900 med fire strofer pluss refreng. Der står sangen står plassert under ”Det kristne håp”.

Vi siterer strofe en (SaB):

Å, jeg vet et land hvor Herren Gud
Har beredt et hjem for sine kjære.
Og iblant han sender dødens bud
For til hjemmet der sitt barn å bære.

Mathilde Wiel ble født i Halden i 1858, men da Mathilde var omkring 10 år, flyttet familien til Säffle i Värmland. Hun ble gift med metodistpastoren Johan Melcher Öjerholm i 1882 og samme året fikk Mathilde Wiel-Öjerholm melding om at hennes far var død. Det var i sorgen over tapet av faren at hun skrev sangen Å jeg vet et land hvor Herren Gud.

Vi siterer koret (SaB):

Ingen nød finnes der,
Ingen sorg skal hjertet brenne,
Ingen tårer mer i himlens land,
Nei, vår Gud skal alt til glede vende.

Paret emigrerte til Amerika og slo seg ned i Texas i 1887. Johan Melcher Öjerholm virket som pastor og omreisende predikant både i Texas, Kansas, Nebraska og Illinois. Han var også redaktør av Texas-posten. Paret fikk to barn sammen, men begge barna døde tidlig. Mathilde Wiel-Öjerholm slet også med dårlig helse allerede som 16 åring etter at hun to ganger ble forgiftet med arsenikk. Senere fikk hun en alvorlig lungesykdom som ytterligere forverret hennes helse. Men paret fikk 16 år sammen i USA. Mathilde Wiel-Öjerholm døde i 1903, 45 år gammel. Hennes sanger er samlet i boken Vildblomster fra 1911.

Vi siterer strofe to (SaB):

De som vil i dette landet inn,
Renset må fra sine synden være.
Si, min venn, skal himmelen bli din,
La Guds Lam da dine synder bære.

Vi finner sangen på dansk som O, jeg ved et land, hvor Herren Gud med tre strofer og på svensk som O, jag vet ett land, där Herren Gud med fire strofer. Sangen er også oversatt til færøysk og her er tittelen O, eg veit eitt land, har Harrin Gud. Det er lagt til en ekstra strofe slik at sangen på færøysk har fem vers og refreng.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Ja, det fins hos ham en frelsesflod
Som deg helt fra synden ren kan gjøre.
Rens deg der i Jesu dyre blod,
Så skal Gud deg frelst til himlen føre.

På svensk er teksten lett bearbeidet av Peter Lundén. Også på norsk er teksten revidert, først i 1951, og siden ytterligere bearbeidet i 1981 for 1983-utgaven av den norske Sangboken. På svensk finner vi for øvrig sangen i en rekke sangbøker blant annet som nummer 155 i Sions Sånger fra 1951 og som nummer 236 i Sions Sånger fra 1981. Her er sangen plassert under rubrikken «Längtan till hjemlandet”.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Skjønne tanke at mitt hjem er der,
Ufortjent jeg får til Jesus komme.
Å, jeg lengter til min Frelser kjær,
Kom og hent meg når min dag er omme!

Kilder:

Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 434
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1144-1145

Mathilde Wiel på Ojerholm.com
Mathilde Wiel-Öjerholm på Wikipedia