Du evige klippe

Du evige klippe, hos deg er det ly.

Vi finner sangen i Metodistenes Salmebok som nummer 221 med tre strofer og i Sangboken (SaB) fra 1983 som nummer 302 med fire strofer og refreng. Her er sangen plassert under temaet ”Guds omsorg, tro og tillit”. Den er skrevet av William Orcutt Cushing i 1876 og oversatt til norsk av Martin Hansen i 1889. Melodien er ved Ira David Sankey fra 1877.

Vi siterer strofe en (SaB):

Du evige klippe, hos deg er det ly.
Til deg i min trengsel og tvil vil jeg fly.
Så fattig, uverdig, dog trøster du meg,
O, evige klippe, jeg kommer til deg!
Kommer til deg, kommer til deg.
O evige klippe, jeg kommer til deg.

Salmen er oversatt fra engelsk. Originaltittelen er O safe to the rock that is higher than I. Vi finner salmen publisert i Welcome Tidings i 1887, hvor musikken er komponert av Lowry, Doane og Sankey. Komposisjonen var laget som en melodi til teksten O Safe to the Rock That Is Higher than I. Opprinnelig var den norske teksten bare strofe 1, 2 og 4. Strofe 3 er oversatt senere fra dansk.

Vi siterer strofe to (SaB):

I gleder og sorger, i angst og i nød,
I armod og sykdom, i liv og i død,
Når ondskapens hærer vil anfalle meg,
Da, evige klippe, jeg kommer til deg.
Kommer til deg, kommer til deg.
O evige klippe, jeg kommer til deg.

Gud har full kontroll. Uansett hva som skjer, så gjør Gud alltid det som er best for oss. Også prøvelser kan det komme noe godt ut av. Da Jesus ble født, kom de vise menn med gaver til Jesusbarnet. Det var gull, røkelse og myrra. Gavene var et vitnesbyrd om at Jesus er konge, livets konge. Men hans rike er ikke av denne verden. I himmelen ligger det skatter gjemt for oss. Men her er det han som kommer med gull: ”Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se.” (Åp 3,18). Den rikdom Gud vil gi oss, er lutret i ild. Bare den er ren og kan tåle Guds hellige åsyn. Det var budskapet til engelen for menigheten i Loadikea. Men selv om menigheten var lunken, sa den var rik, hadde overflod og manglet ingenting, var det likevel håp for den. ”Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone”. (Åp 3, 19-21).

Vi siterer strofe tre (SaB):

Hvor lyst er dog livet fra fjellborgen min!
Hvor salig, o Jesus, at jeg fant der inn!
Om all ting forandres, om all ting forgår,
Jeg hviler i klippen som evig består.
Hviler i deg, hviler i deg.
Du evige klippe, jeg hviler i deg.

Melodien fikk navet Hiding in Thee. Den ble komponert i Moravia i New York i 1876, skriver William O. Cushing. Men selve salmeteksten ble ikke til uten mange tårer, hjertekonflikter og sjelebekymringer, skriver engelske CyberHymnal om den. Så det ligger mye kamp og nød til grunn for denne salmen. Det ser vi også klart i strofe tre: ”I glede, i trengsel, i liv og i død / i armod og sykdom, i angst og i nød / når ondskapens hærer vil anfalle meg / o evige klippe, jeg kommer til deg.” Foranledningen til at salmen ble skrevet, var et direkte spørsmål fra sangevangelisten Ira Sankey om William O. Cushing ville skrive en sang som han kunne bruke i sine evangeliske kampanjer. Cushing så på dette som et direkte kall fra Gud og bad om at sangen måtte bli til Herrens ære. Og det er den blitt. Salmen er oversatt til blant annet norsk, dansk, tysk og russisk. Og på svensk heter salmen O Herre, min klippa, min salighets borg.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Hvor ofte i livet jeg løp til min borg
Når nøden var stor, og der gråt ut min sorg.
Når klokken kaller til oppbrudd for meg,
Da, evige klippe, jeg hviler i deg.
Hviler i deg, hviler i deg.
Du evige klippe, jeg hviler i deg.

Kilder:

Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 500
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 81

Salmen på dansk
Salmen på engelsk

William Orcutt Cushing på CyberHymnal

Underfullt deilige Eden

Underfullt deilige Eden.

Salmen er skrevet av William Orcutt Cushing i 1875. Originaltittelen er Beautiful Valley of Eden. Sangen er oversatt fra engelsk til norsk av Elevine Heede i 1881. Tonen er ved William F. Sherwin. Vi finner blant annet salmen i Metodistenes Salmebok som nummer 108 og i Sangboken (SaB) fra 1962 som nummer 859 med fire strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Underfullt deilige Eden,
skjønn er din stille fred!
Over de lidende hjerter
senker du balsam ned.

William O. Cushing ble født i Hingham Center i Massachusetts 31. desember 1823. Hans foreldre var unitarer og W. Crushing kom til å utdanne seg til prest. Det første embetet var ved Searsburg i New York. William O. Cushing giftet seg i 1854 og tjenestegjorde deretter i Auburn, Brooklyn, Buffalo og Sparta i New York. Etter at hans kone døde i 1870 og hans helse begynte å skrante, trakk Cushing seg tilbake fra prestetjenesten og begynte å skrive salmer. Han fullførte over 300 i sitt liv. William O. Cushing døde i Lisbon Center i New York 19. oktober 1902, nær 79 år gammel.

Vi siterer koret (SaB):

Underfullt deilige Eden!
Frigjorte sjelers hjem.
Hvor ofte i stille timer
min lengsel til deg går hen.

Vi lar Cushing selv fortelle som på norsk går omtrent slik: «En dag i 1875 ble jeg rikt velsignet. Plutselig fikk jeg i mitt hjerte en visjon av det himmelske land. Jeg syntes å se ned på en elv hvor en mektig bølge rullet under meg. På den andre siden av denne elven, så jeg et fortryllende land med åser og daler som hvilte i en himmelsk ro. Det var vakrere enn noe ord kan berette, og i mitt syn syntes jeg å være der. Etter som jeg skuet alt dette, kom det noen ord over mine lepper: «Beautiful Valley of Eden”. Visjonen var før jeg hadde skrevet ned salmen. Gradvis ble det jeg så visket ut. Men jeg vil si at den vakre salmen skyldes i stor grad Mr. Sherwin, som ved sin rike melodi har truffet en dypere akkord enn kun disse ord som jeg har skrevet ned.”

Vi siterer strofe to (SaB):

Inn i bedrøvede hjerter
lyser din klare dag.
Himmelske sangtoner høres
blandet med harpeslag.

Mange av sangene etter William O. Cushing er lite kjent her hos oss. Men av hans salmer på engelsk kan vi nevne Under His Wings, When He Cometh, Ring the Bells of Heaven, Follow On, Hiding in Thee og Beautiful Valley of Eden.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Salig hver sjel som i Eden
venter engang å bo!
Her er det sorger og smerter,
der får vi evig ro.

Det er noe himmelsk over denne salmen. Ikke bare er den skrevet ut fra et indre syn der forfatteren skuer inn i det forjettede land, men den ånder også av himmeltanker fra Bibelens siste blader. Det er som vi kjenner duften fra Guds evige paradis hvor Herren kommer oss i møte og ønsker oss velkommen hjem. Der er ingen sorg og smerte, kun salighet og evig ro.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Gi meg, min Herre og Frelser,
hvilen hos deg til sist!
Hjem til ditt deilige Eden
ta meg, o Jesus Krist!

Kilder:

Sangboken (1962)

Tobias Salmelid (1997), s. 409
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1084

William Crushing

Salmen på norsk på CyberHymnal
Salmen på engelsk på CyberHymnal
William Orcutt Cushing på CyberHymnal