Meg til frelse jeg intet vet

Meg til frelse jeg intet vet.

Dette er en kjent sang skrevet av Jonas Severin Pettersen i 1893. Vi finner den som nummer 273 i Sangboken (SaB) fra 1983. Sangen Meg til frelse jeg intet vet står sitert med fem strofer.

Vi siterer strofe en (SaB):

Meg til frelse jeg intet vet
Uten deg, Guds Lam.
Ene i din rettferdighet
Skjules all min skam.

Det er et enkelt, men sterkt og klart budskap om forsoningen vi får presentert her. Bibelen sier det samme: «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsefestet.» (1. Kor 2, 2).

Vi siterer strofe to (SaB):

Helt tildekket i dine sår
Hvorfra blodet fløt,
Frelst av nåde jeg salig står
Midt i all min nød.

Det er Jesus som er vår rettferdighet. Vi blir frelst ved troen alene, uten gjerninger. «For vi hevder at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten gjerninger.» (Rom. 3, 28). Jonas Pettersen er på trygg bibelsk grunn: «Ene i din rettferdighet / Skjules all min skam.»

Vi siterer storofe tre (SaB):

Jeg med alt hva jeg er og har,
Hører deg kun til,
Dann du meg til et ærens kar,
Døp meg med din ild!

Pettersen reiste i mange år som handelsreisende og tok med seg kristelige traktater og delte ut over alt hvor han kom. Sangen går derfor også under navnet Gideonsangen. Den er kjenningsmlodien for den norske grenen av denne kristne orginasjonen som i en årrekke har lagt ut gratis nytestamenter på mange hoteller og overnattingssteder rundt om i landet vårt.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Bruk meg der hvor jeg vandrer frem,
Som ditt lys, ditt salt!
La meg vise forkomne hjem,
Tro mot deg i alt!

Jonas Severin Pettersen vitnet om Jesus over alt hvor han kom, som lys og salt i denne verden. Livet hans var nok fullt både av sorg og skuffelser, spesielt i de siste år av hans liv. Både hans kjære hustru og to av barna hans døde fra han mens han var ute på reise. Likevel var Jonas Pettersen trofast i sitt kall og sin gjerning: «La meg vise forkomne hjem / Sannhet tro i alt», som det het i en eldre utgave av sangen.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Når jeg engang skal gå herfra
Over dødens flod,
La da lyset fra Golgata
Stråle meg imot!

Kilder:

Bibelen (2013)
Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 272 og s. 320
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 663-665