Jesus er det beste navn

Jesus er det beste navn.

Salmen er skrevet av Petter Dass omkring år 1700. Vi finner den som strofe 7-10, samt strofe 39, av salmen Vi bekiender, veed og troer. Salmen ble tatt inn i Hauges Salmebog (HS) med 5 strofer. Den var opprinnelig på førti strofer. Vi har fornorsket salmen ut fra originalen.

Vi siterer strofe en (HS):

Jesus er det beste navn,
som er på vår tunge.
Alle mann med eftersavn
vet der om å sjunge.
Jesus er den sanne Krist,
Jesus er vår Frelser visst.
Jesus er den beste
i vårt hus kan gjeste.

Vi finner Petter Dass sin salme som Den Anden Sang i hans Katechismus-Sange under den andre trosartikkelen: ”Jeg troer paa Jesum Christum, hands eeniste Søn vor Herre.” Melodien som oppgis har Petter Dass angitt slik: ”Siungis som: Vær tilfreds min kiære Siæl, etc”.

Vi siterer strofe to (HS):

Er min sjel i hungers tvang,
Jesus er min føde.
Er jeg tørst og lider trang,
Jesu blod det røde
all min tørst forleske kan,
Jesus er den ene mann
jeg i død og live
ed og plikt vil give.

Strofen står som strofe åtte i originalen. Det er liten forskjell på tekstene: ”Er min Siæl i Hungers Tvang / JEsus er min Føde / Er jeg tørst og lider Trang / JEsu Blod det røde / Ald min Tørst forleske kand / JEsus er den eene Mand / Jeg i Død og Live / Eed og Pligt vil give”.

Vi siterer strofe tre (HS):

Jesus, jeg har givet meg
deg i vold alene.
Ingen annen, du enn deg
lover jeg å tjene.
I ditt navn da ble jeg døpt,
med ditt blod har du meg kjøpt.
Med din død og pine
hjalp du meg og mine.

Det finnes mange salmer og sanger som handler om Jesu navn. Mest kjent hos oss er kanskje Navnet Jesus blekner aldri. Salmen ble kåret til århundrets salme av NRK’s radiolyttere. Denne salmen er skrevet av Frelsesarméoffiseren David Welander i 1923. Navnet Jesus blekner aldri bygger på blant annet bibelordet i Salme 72, 17: “La hans navn bestå til evig tid; la det skyte friske skudd så lenge solen skinner. Alle folk skal velsigne seg med det og prise ham lykkelig.” Salmen er nummer 86 i Norsk Salmebok. Kjent er vel kanskje også sangen ”Hvor herlig klinger Jesu navn / For sjelen syk og sår / Det lindrer nød, det mildner savn / Når det til hjertet når”.

Vi siterer strofe fire (HS):

Derfor jeg ei annet kan,
enn jeg jo må dyrke
deg, o Jesus, Gud og mann,
all min lit og styrke.
All min sak jeg deg betror,
alt mitt håp på deg beror.
Derpå vil jeg leve,
derpå vil jeg streve.

I Bibelen finner vi også Jesu navn omtalt mange steder. Josef fikk beskjed fra engelen om at Maria skulle få en sønn. Hun skulle kalle ham Jesus: ”Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.” (Matt 1, 20-21). Det samme leser vi hos Lukas. ”Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.” (Luk 1, 31). Peter hadde helbredet en lam mann og vitner om dette slik: ”Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se.” (Apgj. 3, 16). På det navnet kan vi leve. I Jesu navn kan vi også få lov til å dø. Det er nok til liv og salighet.

Vi siterer strofe fem (HS):

Jesus, du oss selv bered,
at vi tjene kunde
uti brennend’ kjærlighed,
og ei søvnig blunde.
Men årvåken stride så
Herrens strid, at vi må få
seier, ærens krone,
fryd og gledens tone.

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)
Hauges Salmebog
P. E. Rynning (1967), s. 159

Salmen i original