Arbeid for natten kommer

Arbeid, for natten kommer.

Dette er en kjent misjonssalme skrevet av den engelsk-kanadiske læreren, forfatteren og salmedikteren Annie Louisa Coghill i 1854. Salmen er oversatt fra engelsk til norsk av Elevine Heede i 1881 og av Sophie Bonnevie i 1918. Vi finner den i Sangboken (1983) etter den første oversettelsen og i Norsk Salmebok (NoS) etter den andre oversettelsen. I Sangboken er salmen nummer 695, mens vi i Norsk Salmebok finner den som nummer 510. Salmen er på tre strofer i salmeboken og på fire strofer i sangboken. Begge steder står den oppført under «Misjon». Vi siterer salmen etter den nyeste oversettelsen.

Vi siterer strofe en (NoS):

Arbeid, for natten kommer,
arbeid mens Guds gir tid!
Gi ham din ungdoms morgen,
gi din dag med flid!
Ta ikke hånd fra plogen,
høyt er ditt kristenkall!
Vid er den mark som venter,
snart er solefall.

Annie Louisa Walker Coghill var bare 18 år gammel da hun skrev teksten til salmen som på engelsk heter «Work, for the night is coming.» Salmen bygger på et avsnitt i Bibelen der Jesus helbreder en mann som var blind. Disiplene spurte hvem som hadde syndet siden mannen ble født blind, men Jesus svarer at han må gjøre Guds gjerning så lenge det er dag: «Natten kommer da ingen kan arbeide«. Joh 9, 4.

Dette er en salme som de fleste kan enes om på tvers av kirkelig tilhørighet. Den første norske oversettelsen er utført av Elevine Heede og hun var som kjent metodist. Landstad tok imidlertid inn Sophie Bonnevies norske oversettelse. Hun var i likhet med Heede også lærer. Samtidig ble hun sekretær for Gustav Jensen og hans nære medarbeider i salmebokkomiteen for Landstads reviderte salmebok. Salmen var også trykket i Svenska Missionsförbundets sångbok av 1920. «Det fortelles at det i sin tid ble nedsatt en komité i England som skulle sette sammen en sangbok som skulle kunne brukes av troende av alle livssyn. Den eneste sangen komiteen klarte å bli enige om å bruke, var «Arbeid for natten kommer».» (Kristelig pressekontor).

Vi siterer strofe to (NoS):

Arbeid, for natten kommer,
bruk hvert et pund du fikk!
Tenk på hva Herren gav deg,
nytt hvert et øyeblikk!
Fyll hver en dag som flykter,
nidkjær for Herrens verk!
Overgi Gud din byrde,
Herrens arm er sterk.

Annie Louisa Coghill, f. Walker, ble født i Staffordshire i England i 1836. Hun var datter av den engelske ingeniør Robert Walker. Familien flyttet i 1857 til Canada da hennes far skulle være med på å bygge en jernbane. De bodde først i Quebeck og siden i Ontario. Annie hadde to søstrer og de opprettet sammen med henne en privat skole for unge damer. Imidlertid døde de to eldste søstrene og skolen måtte legges ned.

Familien flyttet tilbake til England i 1863 og Annie arbeidet først som guvernante og senere som redaktør for Autobiography and Letters. Annie Louisa Walker giftet seg i 1883 med kjøpmannen Harry Coghill og de bosatte seg i Coghurst Hall i Hastings. Annie Louisa Coghill døde i Bath i England 7. juli 1907 og ligger begravet i Fairlight, nær Hastings i England.

Salmen «Arbeid for natten kommer» ble først publisert i en kanadisk avis og senere i hennes egen bok Leaves From the Back Woods (1861). Harald Stene Dehlin har skrevet en treffende karakteristikk av salmen: «Det er en ubeskrivelig, ungdomsfrisk vitalitet over disse versene, som heldigvis har fått en plass i salmeboken vår. Den hellige rastløshets høysang, påtrengende, urovekkende, men også inspirerende, livgivende. På unge, friske mennesker virker den som et startskudd, et voldsomt profetkall, en fengende appell. Og eldre mennesker kan bevitne at strofene mang en gang har vekket dem opp av sløvt vanegjengeri og trett resignasjon.»

Vi siterer strofe tre:

Skynd deg, for natten kommer,
hellig er livets krav.
Hva har du gitt til gjengjeld
ham som alt deg gav?
Lev til din Herres ære,
ennå er tiden din!
Da skal når dagen slokner,
du til lys gå inn.

Kilder:

Bibelen (2005)
Sangboken (1983)
Norsk Salmebok (1985)

Harald S. Dehlin (1960), s. 131-133
Tobias Salmelid (1997), s 18, 56
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 117, 376-377

Annie Louisa Coghill på Cyberhymnal
Annie Louisa Coghill på Wikipedia