Se vi går uppåt Jerusalem

Se, vi går uppåt till Jerusalem.

Sangen er skrevet av Lina Sandell i 1862 og vi finner den gjengitt i flere sangbøker både på på dansk og på svensk. Den svenske Lova Herren (LoH) har sangen Se, vi går uppåt till Jerusalem som nummer 670 med fem strofer.

Vi siterer strofe en (LoH):

Se, vi går uppåt till Jerusalem,
Må jorden och dess små bekymmer fara!
Vi hastar hemåt mot det sälla hem,
Där ingen synd och ingen sorg skall vara.

Lova Herren er en sangbok for det svenske Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner og ble utgitt i 1988. Sangboken er for en stor del en revidert utgave av Bibeltrogna Vänners sångbok fra 1930-tallet. Den inneholder alt i alt 800 sanger i tillegg til 16 tekster som er beregnet på å leses.

Vi siterer strofe to (LoH):

Vad mer, om jordens blommor vissnar bort
Och våra glädjekällor skulle sina?
Vår färd igenom öknen är så kort,
Och Herren Gud förgäter ej de sina.

I danske Hjemlandstoner finner vi sangen som nummer 597 med fem strofer. Se, vi gå uppåt, till Jerusalem finnes ellers i Sionstoner fra 1889 som nummer 731 og i Svenska Missionsförbundets sångbok fra 1920 som nummer 465.

Vi siterer strofe tre (LoH):

Vad mer, om vägen än känns tung ibland?
Den bär dock uppåt, uppåt och ej nedåt,
Och Jesus med sin starka allmaktshand
Igenom ljus och mörker själv oss leder.

Hjemlandstoner oppgir Åp 3, 12 som bibelsk referanse til sangen: ”Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud – og også mitt nye navn.

Vi siterer strofe fire (LoH):

Allt skall fullkomnas, såsom Herren sagt,
Vad han har lovat, skall han också giva.
Vi litar på hans trohet och hans makt.
Bevarade vi genom dem skall bliva.

Den danske tittelen i Hjemlandstoner er Se, vi går opad til Jerusalem. Her står sangen plassert under “Herlighedshåbet“. Sionstoner fra 1935 har sangen som nummer 684 og her finner vi den som “Pilgrims- och hemlandssånger” under “De kristnas hopp”.

Vi siterer strofe fem (LoH):

Må vi då fröjdas åt vårt sälla hem,
Där Jesus väntar med sin helgonskara.
Se, vi går uppåt till Jerusalem,
Och där, där får vi evigt hemma vara!

Kilder:

Bibelen (2005)
Hjemlandstoner (1989)

Nettstedet Det är Fullbordat