Ta Jesus med hvorhen du lenges

Ta Jesus med hvorhen du lenges.

Sangen er skrevet av den danske forfatteren og skolestyreren Adolf Langsted i 1895. Vi finner den i Misjonsforbundets Salmer og Sanger fra 1997 og i Sangboken (SB) fra 1962 som nummer 740 med tre strofer.

Vi siterer strofe en (SB):

Ta Jesus med hvorhen du lenges,
Da blir du lys og glad i sinn!
Men hvor din Frelser utestenges,
Der må du ikke selv gå inn!
Ta Jesus med på dine veie,
Så tør du være dem bekjent,
Og be ham våke ved ditt leie
Når dagens travle verk er endt!

Adolf Langsted ble født i København 4. februar 1864. Han ble student ved Borgerdydskolen i København i 1882 og cand. phil i 1883. Langsted var redaktør av Wisbechs Almanak fra 1885 og inspektør ved Mariboes Latin- og Realskole fra 1889. Han ble gift med Hedevig Margrethe Toxværd i 1892. Adolf Langsted døde 7. april 1919, 55 år gammel.

Vi siterer strofen på dansk:

Tag Jesus med, hvorhen du længes,
da bliver du så let i sind,
og hvor din frelser ude stænges,
der skal du ikke selv gå ind.
Tag Jesus med på dine veje,
da kan du være dem bekendt,
og bed ham våge ved dit leje,
når dagens travle værk er endt.

Adolf Langsted debuterte med diktsamlingen Juleroser i 1884. Av hans diktsamlinger ellers har vi Korstog fra 1887, Vedbend. Aandelige Sange og Digte fra 1890, En Valfart til Bibelens hellige Land fra 1891 og Liv fra 1894. Han er også kjent for å ha skrevet en rekke romaner og dramaer. Av hans tidlige arbeider kan vi nevne romanene Helteskikkelser fra 1886, Hugi fra 1886, Snehvide fra 1886 og dramaet Karl af Valois, fra 1888.

Vi siterer strofe to (SB):

Ta Jesus med når du er hjemme,
Og livet går sin vante gang,
At han i deg sitt verk kan fremme,
Og tiden ei skal bli deg lang!
Og synes du at dagens byrde
Blir tung å bære lenger frem,
Ta Jesus med, den gode hyrde,
Han bærer deg og byrden hjem!

Aadland skriver at Adolf Langsted begynte å studere fransk. Det førte ham til Frankrike hvor han ble opptatt av Rousseaus skoletanker. Da Langsted kom tilbake til Danmark, opprettet han en skole der han ville sette disse tankene ut i livet. Han ble imidlertid skuffet, kvittet seg med skolen og reiste tilbake til Paris. Her arbeidet Langsted som journalist, forteller Aadland videre. Det må imidlertid ha skjedd noe som har satt dype spor i Adolf Langsteds sinn. Vi finner lite igjen av Rousseaus frihetstanker og romantisering av menneskets rene og uskyldige tilstand i kveldssangen Ta Jesus med hvorhen du lenges, snarere tvert imot. Mennesket må vokte seg vel for alt som vil ødelegge troens liv: ”Ta Jesus med hvorhen du lenges / Da blir du lys og glad i sinn / Men hvor din Frelser utestenges / Der må du ikke selv gå inn!” Men da opplever vi også at selv om livet noen ganger er full av byrder, så kan vi få gå til Jesus med alt: ”Og synes du at dagens byrde / Blir tung å bære lenger frem / Ta Jesus med, den gode hyrde / Han bærer deg og byrden hjem!”

Vi siterer strofe tre (SB):

Ta Jesus med hvorhen du farer,
Så skal du aldri fare vill.
Da vokter på deg engleskarer,
Om verden lukker øyet til!
Og heller dagen – å, da kommer
Din Frelser selv i dødens sted,
For til en evig, evig sommer
Å tage deg, en synder med.

Kilder:

Sangboken (1962)

Lars Aadland (1965), bd 2, sp. 220

Adolf Langsted på Wikipedia
Adolf Langsted på Danske Litteraturpriser
Adolf Langsted på Dansk Litteraturhistorie