Lær meg å kjenne dine veie

Lær meg å kjenne dine veie.

Salmen er skrevet av den danske presten og salmedikteren Jacob Paulli i 1902. Vi finner salmen i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 312 med tre strofer. Den har fått en vakker norsk folketone fra Åseral og melodien har nok vært med på å løfte salmen opp til å bli en av våre mest kjære salmer.

Vi siterer strofe en (NoS):

Lær meg å kjenne dine veie
og gå dem trøstig skritt for skritt!
Jeg vet at hva jeg fikk i eie,
er borget gods, og alt er ditt.
Men vil din sterke hånd meg lede,
jeg aldri feil på målet ser,
og for hvert håp som dør her nede,
får jeg et håp i himlen mer.

Jacob Peter Mynster Paulli var prest som sin far og han virket mesteparten av sitt liv i København. Han ble teologisk kandidat i 1868 og var fra 1871 prest i Asminderød og Grønholt på Nord-Sjælland før han i 1876 ble kapellan ved Vor Frue Kirke i København. Fra 1892 virket han som sogneprest og stiftsprost i den samme kirken som også kalles København Domkirke. Jacob Paulli ble kongelig hoffpredikant fra 1884. I tillegg til dette underviste han på Pastoralseminaret fra 1877-1915. Jacob Paulli omkom i en brann i stiftsgården i København i 1915.

Vi siterer strofe en på dansk:

Lær mig at kende dine veje
og gå dem trøstigt skridt for skridt;
jeg ved, at hvad jeg fik i eje,
er borget gods, og alt er dit.
Men vil din stærke hånd mig lede,
jeg aldrig fejl af målet ser,
og for hvert håb, som dør hernede,
får jeg et håb i himlen fler.

Vi finner Paulli-salmen Lær meg å kjenne dine veie i de fleste nyere norske sang- og salmebøker. Teksten har klare paralleller til mange sentrale skriftsteder i Bibelen. Og Jacob Paulli klarer å forene luthersk kallsetikk og forvalteransvar med en inderlig og dypt personlig gudstro hvor Gud leder og viser omsorg for sine barn i alle livets situasjoner. Det er et sterkt vitnesbyrd om Guds uendelige nåde og kjærlighet. Hvis Gud får lede oss, så skal vi aldri ta feil av målet.

Vi siterer strofe to (NoS):

Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker,
da må du kalle motet frem.
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
så si hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde veller ut.

Det fortelles at Jacob Paulli var en dyktig forkynner og at folk aldri gikk tomhendt hjem fra hans gudstjenester. Han hadde alltid noe å gi. Paulli ble av sin samtid regnet som «hovedstadens ypperste predikant». Diktsamlingen Skygger og Lys ble utgitt 1902 etter oppfordring fra venner. Her er flere av sangene og salmene til Jacob Paulli publisert. Samlingen «viser en betydelig og selvstendig poetisk evne», skriver runeberg.org. Men i tillegg til dette er Paulli kjent for en betydelig litterær produksjon, hovedsakelig innenfor den religiøse genre. Hans prekensamlinger og oppbyggelige betraktninger er kommet i flere opplag. Sammen med sogneprest Harald Stein utgav Jacob Paulli Kristelig Kalender i årene 1869-1879 og her finnes en rekke fine kirkehistoriske skildringer om bl.a. Hans Egede og Johan Arndt.

Vi siterer strofe to på dansk:

Lær mig at kende dine tanker
og øves i at tænke dem;
og når i angst mit hjerte banker,
da må du kalde modet frem.
Når jeg har tænkt mig træt til døden,
sig så, hvad du har tænkt, o Gud!
Da kan jeg se, at morgenrøden
bag tvivl og vånde vælder ud.

Salmen Lær meg å kjenne dine veie blir brukt både i sorg og i fest. Den ble sunget av Sissel Kyrkjebø under vielsen av Ari Behn og prinsesse Märtha Louise i Trondheim i 2002. Flere skriver også i menighetsblader at de har salmen Lær meg å kjenne dine veie som sin favorittsalme. Og det er uten tvil en flott salme som taler til oss midt inn i vår hverdag. Men sterkest inntrykk gjør det nok å lese om en norsk misjonærfamilie i Sør-Afrika som opplevde at deres datter døde der ute. I sorgen og fortvilelsen er det nettopp denne salmen som kommer til dem og lindrer smerten. Moren satte seg ved klaveret og komponerte en ny melodi til Paulli’s bønnesalme. På denne måten kom sangen til å få nye vinger og ny betydning for mange. Det er Stoveland som skriver dette i sin bok. Samme historien fortelles hos Dahlstrøm.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet,
den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol for meg går ned.
Den tørrer tåren som den skapte
og leger såret som den slo.
Dens vei går gjennom det vi tapte,
den gir oss mere enn den tok.

Det har vært hevdet at salmen ble skrevet dagen etter at Jacob Paulli fant sin kone og sitt barn omkommet i brann. En slik historie ville nok sette salmen i et nytt lys, men den er ikke riktig. Paulli giftet seg med Frederikke Christiane Jürgensen 22. juni 1871. Frederikke var født 17. juli 1846, men hun døde allerede 11. mai 1882, knapt 36 år gammel. Paulli skrev sin salme i 1902. Selv omkom Jacob Paulli i en brann, 3. september 1915 og det er trolig grunnen til misforståelsen. Mannen som har gitt oss salmen Lær meg å kjenne dine veie og gå dem trøstig skritt for skritt, fikk selv gå over grensen til det evige Guds rike på en for oss uforståelig måte. Men midt i det ufattelige som skjer, stråler fremdeles Guds grenseløse kjærlighet: ”Dens vei går gjennom det vi tapte / den gir oss mere enn den tok.”

Vi siterer strofe tre på dansk:

Men lær mig frem for alt at kende
din grænseløse kærlighed,
den, som kan tusind stjerner tænde,
når lykkens sol er gået ned.
Den tørrer tåren, som den skabte,
og læger såret, som den slog,
dens vej går gennem det, vi tabte,
den giver mere, end den tog.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Tobias Salmelid (1997), s. 264 og 318
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 646
Haakon Dahlstrøm (1991), bd 3, s. 19-21

Bjarne Stoveland: Alle tiders sanger (2000)

Jakob Peter Mynster Paulli på Wikipdia
Bryllupet til Ari Behn og prinsesse Märtha Louise (NRK)

Salmen på YouTube