O glade pilgrimsflokk

O happy band of pilgrims.

Salmen er oversatt fra gresk til engelsk av John Mason Neale i 1862 med tittelen O Happy Band of Pilgrims. Det eksisterer flere alternative tekster ved siden av den offisielle etter Neale. Han har også selv brukt en annen tittel, nemlig The Pilgrims of Jesus. Den engelske teksten har åtte strofer. Salmen er oversatt til norsk av Salmebloggeren (LeH) i 2007 med seks strofer.

Vi siterer strofe en (LeH):

Å glade pilgrimsflokk,
hvis du vil fremad gå.
Med Jesus som ditt følge,
til ham din lyst vil stå.

Originalen på gresk er skrevet av Joseph, the Hymnographer, omkring år 860 etter Kristus. Han var munk og er en av de største liturgiske poeter og hymnografer i den østlige ortodokse kirken. Joseph, the Hymnographer, kalles noen ganger for «the sweet-voiced nightingale of the Church». Han ble født ca i 810 på Sicilia av kristne foreldre.

Etter at foreldrene døde, måtte Joseph flykte på grunn av arabisk invasjon og forfølgelse. Han slo seg ned i Tessalonika og da han var 15 år gammel, ble han tatt opp som munk på et kloster i Latmos. Joseph utmerket seg ved sin fromhet og biskopen av Tessalonika ordinerte ham til Hieromonk eller prestemunk. Men da Gregory fra Dekapolis besøkte Tessalonika, ble han så imponert over Joseph at han inviterte ham til klosteret Studium i Konstantinopel.

Under nye forfølgelser i 841 ble Joseph sendt til Roma for å spørre pave Leo III i den romersk-katolske kirken om hjelp i kampen for å bevare den ortodokse kirken. Men på vei til Roma ble skipet kapret av arabiske pirater og Joseph ble ført til Kreta som slave. Joseph vitnet om sin tro og han lovet Gud for at han ble funnet verdig å lide for Kristi skyld. Han førte mange av sine medfanger til Kristus. Men tidlig juledagsmorgen, i det sjette året etter at han var tatt som slave, ble han satt fri. Det fortelles at han fortsatte reisen til Rom og at han ble godt mottatt der. Fra Rom reiste han så hjem igjen til Konstantinopel hvor han bl. a. grunnla et kloster og bygde en kirke. Det var her han skrev sin første salme.

Vi siterer strofe to (LeH):

Å glede, hvis ditt arbeid,
som Jesus gjort for menn.
Å glede hvis du hungrer,
som Jesus hungret enn.

Det arbeid vi gjør for Jesus, er vår takk for Golgata. Den som hungrer for Jesu skyld, prises salig. Det fikk Joseph oppleve. Salmen handler mye om å følge Jesus og de kår en Jesu pilegrim møter her i livet. Joseph skrev og talte av erfaring. Da forfølgelsene igjen tok seg opp, ble han ført i eksil til Cherson. Her var han i 11 år. Joseph kom så tilbake til Konstantinopel i 842.

Men under Barbas ble Joseph enda en gang internert. I år 867 vendte han tilbake til Konstantinopel for siste gang. Barbas var nå død og det var trygt å oppholde seg der. I følge flere kilder hadde han enda nærmere 20 år å leve. Joseph ble gammel og han har skrevet ikke mindre enn rundt 1000 salmer.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Det kors av Jesus båret,
han båret har for deg.
Min Jesus tornekronet,
han bar den kun for meg.

Flere mener at Joseph døde skjærtorsdag aften i 883 eller 886. Og mer evangelisk går det ikke an å skildre det som Jesus skulle gjennomgå langfredag. Også Joseph sin dødskamp var en bønnekamp. Han var spesielt opptatt av fred for kirken og nåde for sin sjel. Joseph sovnet inn i Herren gammel og mett av dager. Han fikk en naturlig død. Etter forholdene på denne tiden, ble han meget gammel. Trolig ligger hans leveår et sted mellom 67 år og 76 år.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Den tro som Jesus favner,
det håp du lenges ved.
Guds kjærlighet og omsorg,
ha takk at du går med.

Salmen til «Joseph the hymnographer» ble oversatt av den engelske presten, poeten og akademikeren John Mason Neale. Han studerte ved Cambridge og ble prest. Neale ble ordinert og fikk tilbud om en sognepreststilling, men på grunn av dårlig helse kunne han ikke ta imot embetet. I 1846 ble han rektor eller forstander for Sackville College. Dette var ikke noe ordinært college, men nærmere et fattighus som hjalp med utdannelse for de som hadde det vanskelig.

Vi siterer strofe fem (LeH):

Her prøvelser du møter,
du sorger holder ut.
Her fristelser er mange,
og død, den bitre lut.

Heller ikke livet til John Mason Neale skulle bli så enkelt. Han ofret seg for å bevare salmene fra Østkirken for den engelskspråklige verden. Det kostet ham dyrt. Han ble beskyldt for å reformere den anglikanske kirken innenfra i katolsk retning. Og en gang var det faktisk så galt at han ble angrepet og banket opp av mobben under en begravelse. Fra tid til annen mottok han også trusler fra uregjerlige gjenger med folk som sa de ville steine ham eller brenne ned huset hans. Heldigvis ble det ikke noe av. Men Neale døde i ung alder, bare 48 år gammel.

Vi siterer strofe seks (LeH):

Å glade pilgrimsflokk,
se opp mot himlen skjønn.
Hvor slike ringe sorger,
skal få så stor en lønn.

Så kanskje «tonen fra øst» kan få oss til å feste blikket et annet sted, enn på «stormene» og prøvelsene her på denne jorden. Dette er budskapet til en Jesu pilgrim: Se opp mot himlen skjønn / Hvor slike ringe sorger / Skal få så stor en lønn.

Vi siterer strofen på engelsk:

O happy band of pilgrims,
look upward to the skies,
where such a light affliction
shall win so great a prize.

Kilder:

Tobias Salmelid (1997), s. 285
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 272-274

O happy band of pilgrims
John Mason Neale på Wikipedia
John Mason Neale på CyberHymnal