Dig allena vare ära

Dig allena vare ära.

Dette er en salme av Samuel Ödmann skrevet i 1798. Vi finner den i 1819 års psalmbok (SvP) som nummer 8 med fem strofer. Her står salmen plassert under «Guds väsende och egenskaper: Allmakt». I 1937 års psalmbok var salmen nummer 17 og her var den sitert med to strofer. Salmen var plassert under rubrikken «Guds lov».

Vi siterer strofe en på svensk (SvP):

Dig allena vare ära,
Världars konung, härars Gud!
Från din tron, den himlar bära,
Evigt klädd i ljusets skrud,
Du din allmakts spira sträcker
Till ett rike utan gräns;
I din höghet, som förskräcker,
Dock din mildhet ses och känns.

Samuel Ödmann var en svensk prest, forfatter og professor i teologi ved Universitetet i Uppsala. Han er representert i Nynorsk Salmebok med en salme. Det er nyttårssalmen Til deg, min Gud, seg hjarta vender som er oversatt fra svensk til nynorsk av Bernt Støylen.

Vi siterer strofe to på svensk (SvP):

Vid din allmakts varde bliva
Världar, himlar, hav och jord;
Då du gräns för dem vill skriva,
Fordras blott ett enda ord.
Alla varelser försvinna
Vid din vink, som allt förmår;
Himlar fly och världar brinna:
Allt till intet återgår.

Samuel Ödmann ble født i Växjö i Sverige 25. desember 1750. Han studerte i Växjö og Uppsala og ble ordinert til prest i 1773. Samme år ble han huspredikant hos friherre Cederström. I 1776 ble Ödmann utnevnt til lærer i Pilhamn og det var på denne tiden at han ble alvorlig syk etter en av sine jakt- og fisketurer. Ödmann ble sengeliggende etter at han pådro seg forfrysninger etter en utflukt i Stockholms skjærgård. Han ble likevel utnevnt til sogneprest i Gamla Uppsala i 1790 og til professor i Uppsala i 1799. Fra 1806 var han forstander for presteseminaret. Samuel Ödmann var en av sin samtids mest betydningsfulle menn i den svenske kirke og en drivende kraft ved universitetet, skriver Aanestad. Rent litterært er Samuel Ödmann mest kjent for sitt salmebokforslag, samt sine barndoms- og reiseskildringer. Han døde i Uppsala 2. oktober 1829, nærmere 79 år gammel.

Vi siterer strofe tre på svensk (SvP):

Du, o Gud, om du behagar,
Ändra kan naturens bud.
Blott för oss de äro lagar,
Icke lag för dig, o Gud.
Då en blick ditt öga sänder,
Alla krafters motstånd flyr
För den makt med fria händer,
Som all världens öden styr.

Vi finner 30 salmer av Samuel Ödmann i 1819 års psalmbok. Han var representert med 5 salmer i 1937 års psalmbok, mens det i 1986 års psalmbok bare er tre salmer av Samuel Ödmann. Han er ikke representert i Norsk Salmebok med noen salme.

Vi siterer strofe fire på svensk (SvP):

Du, då våld och list bereder
Dygdens undergång och fall,
Ondskan till det målet leder,
Där dess bölja stanna skall.
Du, då dygdens vänner bäva,
Med osynlig hand förstör
Farorna, som kring dem sväva,
Och till lugn dem återför.

Samuel Ödmann var medlem av den svenske salmebokkommitéen og utga i 1798 samlingen Försök till Kyrko-Sånger. Denne inneholdt 76 originale og 9 bearbeidede salmer. Han var ingen stor salmedikter, skriver Lövgren. Men han er kanskje litt hard i sin dom når han hevder at Samuel Ödmanns diktning er fri for poesi og bare inneholder Guds ord på rim.

Vi siterer strofe fem på svensk (SvP):

Giv, o Gud, mig ljus och styrka
Att i tron dig hålla kär,
Att med heligt hjärta dyrka
Dig, som Gud och Fader är.
Låt mig nöjd din kärlek skåda,
Lik din sol, var morgon ny,
Och i all min nöd och våda
Till din makt med glädje fly.

Kilder:

Svensk psalmbok (1930)

Oscar Lövgren (1964), sp. 791
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1179-1180

Samuel Ödmann på Wikipedia