Herre vår Gud

Herre vår Gud som av kjærlighet Sønnen oss skjenkte.

Sangen er skrevet av skipsfører og emissær i Sjømannsmisjonen, Marcus Moe, i 1887. Han er representert i Sangboken og i Landstads reviderte salmebok (LR) med en salme. Den heter Herre vår Gud som av kjærlighet Sønnen oss skjenkte. Vi finner den i LR som nummer 768. Salmen har fire strofer og ble første gang publisert i Sømænds Harpe samme år. Den synges til melodien Lover den Herre. Salmen står oppført under «Sjømannsmisjon».

Vi siterer strofe en (LR):

Herre vår Gud som av kjærlighet Sønnen oss skjenkte,
Du som din evige glede oss alle tiltenkte,
Du som har sagt:
Aldri jeg glemmer min pakt –
Gled våre brødre på havet!

Salmen har en klar oppbygning som viser hvilken betydning havet hadde i Marcus Moes liv. Alle de fire strofene avsluttes med «våre brødre på havet.» Og salmen tar utgangspunkt i de tre trosartiklene med Fader, Sønn og Hellig Ånd. Siste strofen oppsummerer dette med den «treenige Gud som all makten tilhører.»

Vi siterer strofe to (LR):

Jesus, o elskede broder, som stormen kan binde,
Du som kan brødrene ute på havene finne,
Som med ditt blod
Himmelens dører opplot,
Frels våre brødre på havet!

Marcus Gjøe Rosenkrantz Moe ble født på Tøyen i Oslo i 1844. Tidlig reiste han til sjøs som dekksgutt og feiret sin første jul til sjøs i 1857. Hele 40 år seilte han ute og han ble etter hvert også skipper på egen skute. Da Broderkretsen på Havet ble stiftet i 1885 ble han viseformann her. Og i 1897 tok han til å reise som forkynner i Den Norske Sjømannsmisjon. Dette var en rik tid og Marcus Moe kom til å virke i hele landet i 15 år. Han døde på Frøen i Vestre Aker i 1913.

Vi siterer strofe tre (LR):

Hellige Ånd som vår Fader og Sønnen forklarer,
Du våre brødres formaner, oppdrager, bevarer,
Husvaler god
Både i sorg og i bot,
Styrk våre brødre på havet!

Det er nok selvopplevd det Marcus Moe skriver om i denne salmen. Han vet at han er helt avhengig av Gud og hans bevarende hånd. Det er ikke selvfølgelig at en sjømann kommer velberget i havn. Derfor gjentas også bønnen til Gud hele tre ganger: «Gled våre brødre på havet! Frels våre brødre på havet! Styrk våre brødre på havet!» Om det blåser opp til storm, kan likevel Guds allmektige ord stormen binde.

Vi siterer strofe fire (LR):

O du treenige Gud som all makten tilhører,
Tusene skarer av engler din vilje utfører,
Send dem ombord
Med ditt allmektige ord
Til våre brødre på havet!

Kilder:

Sangboken (1962)
Landstads reviserte salmebok (1979)

P. E. Rynning (1967), s. 351
John Stene (1933), s. 144
Tobias Salmelid (1997), s. 277
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 417